Nemusíte rozumět Božím cestám – musíte je prostě přijmout

Pátek, 23. května 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, přijďte všichni, kdo Mě milujete a přineste Mi svou lásku, neboť velmi potřebuji útěchu. Já jsem váš Ježíš, Syn člověka, Spasitel světa, a přesto pláču. Každou milost odkázanou člověku Mi nevděčné duše hodí zpět. Mé šlechetné a štědré srdce je otevřeno, abych vás mohl přitáhnout všechny ke Mně, ale vy se odvracíte. Dokonce i ti, kdo Mě milují, Mi nevěnují svůj čas. Místo abyste hovořili ke Mně, mluvíte s ostatními o Mně. Příliš mnoho diskusí o tajemství Božích plánů a o tom, co má přijít, může způsobit rozptýlení a zmatek. Příliš mnoho analýz a takzvaných inteligentních debat vás ode Mne odvádí.

Nemusíte rozumět Božím cestám – musíte je prostě přijmout. Nikdy jsem vás nežádal, abyste rozuměli tajemství mého božství, protože duše, které Mě skutečně milují, Mě budou milovat kvůli tomu, kdo Já jsem, a ne proto, co přináším. Nebudou hledat slávu pro sebe samé. Nebudou rozvíjet svou spiritualitu, jen aby získaly opěrný bod v mém království. Nikdy nepoužijí vychloubačně svou znalost o Mně, aby získaly body. Duše, které budou přebývat ve Mně, jsou duše, které nežádají nic než to, co je dobré pro ně a duše ostatních.

Když říkáte, že Mě zastupujete, nebudete mluvit a pokřikovat o tom, jak říkáte, že Mě znáte. Musíte jen projevit lásku ostatním a následovat mé učení s duší zbavenou pýchy. A tak jste-li skutečně moji, strávíte méně času pokusy definovat to, co jsem vám řekl, co jsem vás učil a co jsem slíbil. Prosím vás, abyste přicházeli ke Mně a trávili více času v tiché kontemplaci se Mnou. Budete-li tak činit, odhalím se vám jasněji a ve svém srdci poznáte, co skutečně znamená opravdově Mi sloužit.

Váš Ježíš