Není třeba se obávat, neboť Bůh vás všechny miluje

Čtvrtek, 8. května 2014 v 23:30

Má vroucně milovaná dcero, rozhlédni se kolem sebe a uvidíš mnoho bezstarostně žijících lidí. Uvidíš smích, radost a velké kamarádství a budeš vědět, že to může pocházet jen od Boha. Mnoho lidí, jakmile pozná Pravdu, Mě přijme s otevřeným a vděčným srdcem, a pak budeme jedno.

Mým plánem je shromáždit vás všechny a zaplavit vás velkou láskou, radostí a štěstím. V mém novém království se budu těšit z množství smíchu, štěstí a nádhery, stejně jako z věčného života. Láska bude vycházet z každého stvoření; každá jednotlivá duše a život budou dokonalé.

Obáváte-li se o budoucnost světa, vzpomeňte si, co jsem vám řekl. Všechno bude dobré, jakmile vás přijdu shromáždit do nového světa bez konce. Není třeba se obávat, neboť Bůh vás všechny miluje. Pokud jde o duše žijící životem strádání a smutku, ty budou shromážděny první, přijmou-li, kdo jsem. Těm, kdo žijí ve strašné temnotě, budou dány mimořádné milosti k očištění svých duší, abych je mohl uvolnit ze sevření Zlého a vzít je do bezpečí svého milosrdenství. Toto je bitva a bude to těžký boj, ale bude uplatněna moc Nejsvětější Trojice, duše budou osvíceny, a tak nezahynou.

Pozvednu mezi vámi významné vůdce a s armádou, rozšířenou v každém národu, zmohutníte a vezmete s sebou většinu Božích dětí do Nového ráje. Vzhlížejte ke Mně s důvěrou a nebojte se mé lásky, neboť musíte vědět, že bych vás nikdy úmyslně neděsil, protože až dám poznat svou přítomnost, naplní vás velkým údivem a radostí. Ujišťuji vás, že není třeba mít strach, protože Já jsem Láska sama. Láska vás uklidní a až budete tváří tvář Mně, svému Ježíši, budete překvapeni pocitem okamžité důvěrnosti, která je přítomná, jen když vaše srdce jsou prolnuta s mým.

Jak jen vás všechny miluji a toužím po vašich duších.

Váš Ježíš