Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí

Středa, 25. června 2014 v 23:37

Má vroucně milovaná dcero, není třeba, aby lidé přerušili všechny své normální každodenní aktivity, když Mi slíbili věrnost. Já nejsem Bůh, který vám přikazuje padat k mým nohám na úkor vašich každodenních povinností. Já se nenaparuji, nestojím majestátně s pyšným chováním, abych vládl lidské rase, ani vám nediktuji každý váš pohyb, ani se vás nesnažím dusit do servilnosti. Takový Já nejsem, neboť jsem přišel jako pokorný služebník, abych osvobodil člověka z otroctví Zlého.

Přišel jsem k vaší záchraně a znovu přijdu dokončit svůj plán spásy. Jsem zde, abych vám sloužil. Přicházím vás přivábit k sobě, a přestože Mě těší vaše láska i věnovaný čas, zamýšlím to dělat tak, aby vám to nepůsobilo přílišné nesnáze. I když Mě těší čas, který Mi věnujete i obětované modlitby, stále ještě musíte prožívat život ve starostech o obživu a ošacení sebe a svých rodin. Vše, oč prosím, je, abyste žili způsobem nezbytným k mé službě. A jak se váš vztah se Mnou bude prohlubovat, pocítíte neodolatelnou touhu mluvit se Mnou skrze své myšlenky a slova.

Žádám vás, abyste se chovali k jiným s úctou, jakou prokazujete Mně. Nehádejte se, nebo neztrácejte trpělivost s ostatními kvůli Mně. Avšak nikdy neomlouvejte činy nebo slova těch, kdo Mě urážejí – jen se za ně modlete. Jak poroste vaše láska ke Mně, váš vztah ke Mně se stane důvěrnější. Když se to stane, bude to čas, kdy na sebe přivoláte hněv těch, jejichž víra je slabá. Očekávejte, že k tomu dojde a nebuďte zneklidněni, nebo zarmouceni, neboť jste-li ve spojení se Mnou, pak budete proto nenáviděni. Mějte s těmito lidmi trpělivost. Buďte laskaví. Buďte zdvořilí. Neobtěžujte se dohadováním, protože když neřeknete nic, vyjde to nastejno. Spíše jim ukažte smysl křesťanství tím, že na nenávist odpovíte láskou.

Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí. Místo toho, prosím, se za ně modlete. Musíte se snažit udržovat rovnováhu ve svém životě, jste-li ve spojení se Mnou. I když toužím po vaší společnosti, byl bych také rád, abyste milovali ty, kdo Mě potřebují, ale nedokážou Mě vnímat, kdo nemohou najít v srdci, jak Mě přijmout, nebo kdo nemají představu o tom, co znamená věčný život. Vaší povinností ke Mně a mým přáním je, abyste váš čas využili moudře a tyto duše milovali. Vašimi slovy, skutky, jednáním a modlitbami Mi tyto duše můžete přivést a přivedete.

Váš Ježíš