Nést můj kříž

Neděle, 16. ledna 2011 v 15:00

Ano, má milovaná dcero, jsem to Já! Tvoje učení bylo jako dlouhá klikatá cesta a i nadále budeš živená poznáním Pravdy skrze Ducha Svatého, kterým se naplní tvoje duše.

Dcero moje, postarej se, aby tato poselství, která jsou směsí varování, proroctví a mého učení, byla šířena do každého koutu světa. Je mimořádně důležité, aby moje děti pochopily, jakým způsobem mají připravit své duše, aby se vykoupily v očích mého Otce.

Duchovní obnova, která probíhá v dnešním světě

V současném světě vzrůstá ve světě úcta a oddanost ke Mně, mému Věčnému Otci, k Duchu Svatému a k mé milované Matce. I když to doposud není zjevné, tato silná duchovní obnova pomůže ochránit moje děti, dokonce i ty, které se všude ode Mne odvracejí, ať už jsou kdekoliv. Evangelium bude znovu „navštěvováno“, neboť lidé budou zakoušet hlad po Pravdě. Protože očistný proces se bude rozšiřovat po celém světě a nabírat na intenzitě, budou přibývat i duše, nemající lásku ke Mně, které znovu otevřou svá srdce.

Protože se láska šíří světlem mých následovníků, bude účinek působení Zlého a těch, které má v područí, oslaben. To u Zlého vyvolá odvetu.

Satanovy dny jsou sečteny

Protože se jeho dny na zemi z hodiny na hodinu krátí, pokusí se nadělat co nejvíce škody. Jeho stoupenci okamžitě povstanou a urychlí svoje aktivity, aby všude šířili zlo. Jejich aktivity – i když bude strašné být jejich svědkem, neboť se budou ukazovat před vašima užaslýma očima, potrvají jen krátce.

Víra, moje děti, posilňovaná pravidelnou každodenní modlitbou, udusí tyto ukrutnosti. Vraťte se, moje děti a znovu objevujte moje učení. Navraťte Mě do svých životů. Opět Mě přijměte do vašich srdcí, abych vás mohl držet ve své náruči. Dovolte Mi, abych vás vedl k duchovní dokonalosti, abyste byli připravení na věčný život, až se nebe a země spojí v jedno.

Napodobujte Mě, děti moje, ve vašem každodenním životě. Pozvedněte můj kříž, i když se vám jeho břímě bude zdát těžké. Nikdy se nebojte přijmout můj kříž, neboť vám dám nést jen tolik, kolik jste schopni unést.

Smysl utrpení v tomto životě

Když v tomto životě trpíte, nesete můj kříž. Máte dvě možnosti. Buď odmítnete můj kříž, sténajíce v zatrpklosti, a tím se vaše utrpení ještě zvětší. Na druhé straně, když přijmete kříž a svoje utrpení Mi nabídnete jako oběť k záchraně duší, potom to pro Mne představuje nádherný dar. Když přijmete trápení, zkoušky a soužení s radostí, potom se vaše břemeno stane lehčím. Já vám je pomůžu nést. Bolest potom ustoupí a ve vás zavládne pokoj, láska, radost a čiré štěstí.

Žijte jednoduchým životem

Děti, žijte jednoduchým životem a dělejte všechno s mírou. Když jíte, pijete, spíte, odpočíváte anebo relaxujete, tak se postarejte, abyste to dělali s mírou. Jsou-li vaše fyzické potřeby uspokojeny, neměly byste dále pokračovat, protože to oslabuje vašeho ducha. Pokání, děti moje, je nanejvýš důležité, abyste se ke Mně přiblížili. Tím mám na mysli osobní oběť. Půst je právě jeden příklad pokání. V čase mého působení na zemi jsem hlásal důležitost půstu. To dělal i můj drahý prorok Jan Křtitel.

Tím, že jsem zachoval 40 dní půst, ukázal jsem vám příklad. Je to jen půst, děti, jenž vám pomůže vyhnat Zlého.

Moje drahé děti, máte tak mnoho před sebou. Ještě nechápete, co se bude od vás očekávat v následujících letech. Mezitím je důležité, abyste se ke Mně těsněji přimkly a připravily se na zkoušky, které stojí před křesťany celého světa.

Jděte v pokoji.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus