Nikdy jsem nekritizoval hříšníky. Nikdy jsem je neproklel. Nikdy jsem je nezranil.

Sobota, 20. září 2014 v 16:38

Má vroucně milovaná dcero, věz, že v lidské slabosti čerpám velkou sílu. Má moc je největší, když se dotýkám duší slabých, neboť tehdy je mohu použít, abych byl schopen v nich jednat.

Vy, kteří jste slabí, Mě musíte prosit, abych vám dal dar důvěry. Důvěřujte Mi, moji maličcí, a pak všechna moc bude moje. Nemohu využít duše pyšných, nadutých a arogantních, protože nebudou pro mé oči pokorní. Pýcha je přehradou mezi člověkem a Bohem, protože pyšný člověk věří, že jeho hlas je mocnější, než můj. Tak to vždy bylo. Ani dnes tomu není jinak. Prosím, abyste se všichni modlili za duše, které Mi nerozumějí a které pociťují potřebu prohlašovat, co mé Slovo skutečně znamená podle jejich vlastního výkladu.

Proklíná-li člověk druhého, a pak říká, že to je to, co by Bůh chtěl při obhajobě svého Slova, nebo ospravedlňuje-li bezpráví a říká, že je to dobrá věc v mých očích, pak vězte toto: Když Mě milujete, nikdy se neodchýlíte od lásky, kterou jsem vás učil, nebo od způsobů, jimiž Mě musíte napodobovat. Nikdy jsem nekritizoval hříšníky. Nikdy jsem je neproklel. Nikdy jsem je nezranil ani neodsoudil. A tak i vy musíte jednat tak, jako jsem jednal Já.

Přijímejte hříšníky. Modlete se za ně. Neboť neuděláte-li to, budete vzdorovat mé vůli a vaše činy poslouží jen vašim chybným pohledům, pokud jde o to, kdo Já jsem. Nemůžete říct, že jste moji, kážete-li opak toho, co jsem učil. Nikdy se nedívejte svrchu na ty, o nichž věříte, že jsou hříšníky v mých očích. Modlete se za ně, ale nikdy je nesuďte, protože k tomu nemáte právo.

Váš Ježíš