Obnovení našeho Ducha – 20 – minut Křižáckých modliteb 9. července 2022

Drahý bojovníku, Křižáku!

Pokoj s tebou!

Jste zváni k účasti na celosvětovém 20minutovém modlitebním setkání Ježíš lidstvu v sobotu 9. července 2022 ve 15:00 hodin CET

Tématem je Obnovení Našeho DUCHA. Obnovení naší víry a závazku vůči této misi.

Registrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal09July2022

Modlitební programy budou k dispozici ke stažení během setkání.

Budeme se modlit vybrané křižácké modlitby za obnovení Lásky k Bohu a za obrácení všech hříšníků včetně našich milovaných a přátel, kteří se obrátili zády k Pánu. Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, a obětujme své modlitby za obrácení všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global