Obracejte jiné při každé příležitosti

Neděle, 24. dubna 2011 v 20:30

Má vroucně milovaná dcero, dnešek je významný v tom, že mé vzkříšení z mrtvých naplnilo můj slib, který jsem dal lidem, že zmrtvýchvstáním pomohu všechny pozvednout ke Světlu z nebes. Vstaňte nyní, vy všichni, a pojďte ke Mně a k vaší vlastní spáse.

Mé děti, musíte obracet jiné při každé příležitosti. Čím více vysvětlíte a čím více ukážete těm slabým duším lásku ve vašich srdcích, tím lepšího výsledku dosáhnete při obracení další duše. Vyliji na vás velká požehnání. Je to ode Mne velmi zvláštní dar a představuje pro vás velký čin milosrdenství.

Obrácení, mé děti, zachrání duše. Když se obrácení uskuteční, pak se rozšíří na přátele a na známé té osoby, která byla obrácena. Obrácení rozšiřuje obrácení. Nezáleží na tom, jestli se vám vysmějí, nebo s vámi jednají, jako kdybyste mluvili nesmysly. Z vaší strany je třeba hodně statečnosti, moji milovaní, věrní, následovníci. Ale pokaždé, když povstanete a vysvětlíte mé učení jiným, lidé budou poslouchat. I když někteří se vám mohou smát a zdají se, že vás neberou vážně, mnozí budou hluboko uvnitř poslouchat, co jim chcete říct.

Když Duch Svatý pracuje skrze vás během vaší práce, potom lidé, k nimž hovoříte, budou cítit pohnutí ve svých srdcích. Ale nebudou vědět proč. Pak je přitáhnete blíž.

Někteří lidé budou pomalí ve svých reakcích. Buďte trpěliví. Povolí postupně. Nejdříve vám položí otázku. Zpravidla se vztahuje na to, zda je něco správné, nebo zda je to špatné. Pak již obrácení začíná zapouštět kořeny. Nikdy se nevzdávejte při šíření Pravdy mého učení. Nesmíte to ale dělat jako kazatel. Spíše si musíte počínat velmi jemně. Obracejte jiné ve svých každodenních životech pomocí obyčejné konverzace. Tímto způsobem budou lidé mnohem vnímavější.

Avšak, mé děti, z reakce jiných, zejména těch, kteří žijí ve lži a v temnotě, se budete cítit šokovány. Jejich odpověď bude agresivní a výsměšná. Budete tázáni, zda skutečně věříte takovému nesmyslu. Pak vám budou nadávat a urážet vás. Vaše inteligence bude zpochybňována. Budete obviněny, že se obracíte k náboženství kvůli osobním těžkostem. Budete se občas cítit v rozpacích a můžete shledat, že je těžké se bránit. V takových situacích mlčte. Pak prostě pokládejte čas od času otázky.

Ptejte se takových duší: „Proč to tak cítíš“? Čím více otázek jim položíte, tím více tito lidé začnou hodnotit své vlastní odpovědi. Každého o Pravdě nepřesvědčíte. Avšak každý pokus z vaší strany vás pozvedne v mých očích.

Jděte teď, mé děti. Obracejte v mém jménu a budou vám uděleny mnohé, mnohé, milosti.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus