Online seminář Pečeť Boha živého

Od začiatku času Boh neprestajne zasiahne, aby viedol

a chránil svoje deti, a v ťažkých časoch o to viac.

 

Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Keď uvidím toto znamenie, prejdem popri vás a vy uniknete ničivej pohrome, keď budem biť Egyptskú krajinu. Ten deň si budete pripomínať a budete ho sláviť ako Jahveho sviatok, budete ho sláviť po všetky pokolenia, to je trvalé ustanovenie.
Exodus 12:13-14

 

Od východu slnka som videl vystupovať iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:”Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepoznačíme pečaťou na čelách služobníkov nášho Boha!”
Kniha Zjavenia 7:2-3

Dnes to nie je inak.

Boh vždy dodrží svoje Slovo

 

Drahý modlitebný bojovník Ježiš ľudstvu,

Si pozvaný, aby si sa zúčastnil online seminára Ježiš ľudstvu

s názvom Pečať živého Boha.

 

19.06.2021 o 19,30 hod

 

registrácia: http://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaJune19

 

 

Bola  predpovedaná v poslednej časti svätej Biblie – v Knihe Zjavenia svätého Jána (Zjav. 7 a Zjav. 9,4)

Prosím zdieľajte to medzi svojimi priateľmi a rodinou.

Žalm 23:6
Áno, šťastie a tvoja priazeň budú ma sprevádzať po celý život a tvoj dom, Jahve, bude mojím príbytkom naveky.