Panna Maria: Antikrist využije svá takzvaná stigmata jako nástroj k přesvědčení světa, že on je Ježíš Kristus

Sobota, 15. února 2014 v 17:14

Mé dítě, až se klam zmocní duší pod vlivem antikrista, lidé budou podvedeni mnohými činy, skutky a slovy, které od něho budou vycházet. Laskavý a konejšivý a s klidným vystupováním bude sebejistě ospravedlňovat každý hřích proti Bohu. Dokonce i ten nejohavnější hřích proti lidskosti bude vlídně omlouván, jako by byl bez následku. Přesvědčí mnohé, že vzít život je pro dobro ostatních a důležitou částí lidských práv. Rouhání, která se pohrnou z jeho úst, budou pokládána za spravedlivá a správná. Ospravedlní vše citováním Písma svatého s opačným významem. Ti, kdo budou viset na každém jeho slovu, nebudou vědět dost o Slovu Božím, aby byli schopni mu oponovat. Poté bude budit dojem, že se stále modlí a prohlásí, že je obdařen duchovními dary.

Antikrist bude vyhledávat společnost těch, kdo jsou viděni, jak se věnují velkým charitativním dílům a bude si získávat ty, kteří se zdají být svatí v Božích očích.

Časem se lidé obrátí k tomu, o čem budou věřit, že je skutečně osvícené jednotné světové náboženství, ve kterém bude antikrist hrát velkou úlohu. Pak použije veškerou démonickou moc, danou mu Satanem, aby přesvědčil svět, že má stigmata, spojovaná se světci. Antikrist využije svá takzvaná stigmata jako nástroj k přesvědčení světa, že on je Ježíš Kristus a že přišel zachránit svět. Potom řekne, že ohlašuje Druhý příchod a ti, kteří mu v hluboké úctě padnou k nohám, budou smeteni spolu s ním andělem Pána, který je uvrhne do ohnivého jezera.

Vaše Matka, Matka Spásy