Panna Maria: Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého Syna jeho nepřáteli

Pátek, 2. května 2014 v 19:00

Mé dítě, když lidé zaslechnou slovo „apokalypsa“, může se jim hrůzou rozbušit srdce. To proto, že jen velmi málo z nich opravdu ví, čeho je symbolem. Tyto časy byly předpověděny jako poslední část plánu mého Otce sjednotit svět a vysvobodit jej ze sevření zla, které jej rdousilo už tak dlouho.

Nejdůležitější znamení, že ten čas je blízko, přijdou těsně před Druhým příchodem mého Syna, až bude znovu prožíváno jeho ukřižování. Toto budou ta znamení: stejně jako byl bičován On, bude i jeho Tělo – jeho církev – bičováno korupcí a zkažeností. Pak, stejně jako trny naražené na jeho hlavu, budou také naraženy na hlavy vůdců jeho církve. Ruce jeho posvěcených služebníků, budou jakoby přibity na kříži, až v přicházejících časech nebudou již sloužit jako nástroje svatých svátostí. Právě tak, jako hřeby pronikly nohy mého Syna, bude pravým Božím služebníkům zakázáno vést duše po pravé cestě Pána. Křižování církve mého Syna na zemi bude pokračovat, dokud nezemře, a v ten den Tělo mého Syna, Ježíše Krista, už nebude přítomno v nejsvětější eucharistii. Až bude církev mého Syna zničena, po jaké cestě půjdou jeho následovníci? Nepůjdete-li tedy cestou mého Syna, nedokážete si najít cestu do jeho království.

Až bude církev mého Syna ovládnuta a nepřítel bude sedět na trůnu, musíte stále zůstat věrni mému Synu. Nedokážete to, přijmete-li zákony laického světa jako náhražku Pravdy.

Kniha Pravdy, spolu s modlitbami modlitební kampaně, vás udrží soustředěné na mého Syna. Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení. Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí.

Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého syna jeho nepřáteli. Bude to boj o duše. Trest bude varováním Boha lidstvu, aby otevřelo oči Pravdě. Armáda zbylých pomůže udržet plamen lásky k mému Synu živým a současně přinese duším úlevu od trestu, který by je jinak postihl, kdyby nebylo milosrdenství mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy