Panna Maria: Až kněží mého Syna budou čelit strašnému utrpení a nesprávným rozsudkům, musí volat ke Mně

Čtvrtek, 6. února 2014 v 16:15

Mé dítě, až přijde čas, kdy kněží mého Syna budou čelit strašnému utrpení a nesprávným rozsudkům, musí volat ke mně. Byla mi dána milost, abych jim mohla dodat potřebnou odvahu k pokračování ve službě mému Synu. Mám na mysli zejména kněze v katolické církvi, neboť budou trpět více, než všichni jiní Boží služebníci.

Až přijde den, kdy budou předvoláni složit přísahu popírající božství mého milovaného Syna, Ježíše Krista, nesmí vůbec pochybovat o skutečných záměrech těch, kteří to od nich požadují. Až budou vyzváni, aby se zřekli významu svaté eucharistie a přijali nový výklad, poznají, že přišla tato hodina. Bude to den, kdy započne hniloba a bude vidět hroucení stěn pod střechami chrámů.

Přeji si, aby všichni kněží, kteří budou muset čelit těmto smutným zkouškám, se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (135):

Za obranu Pravdy

Ó, milovaná Matko Spásy, pomoz mi v mé chvíli nouze.

Oroduj, abych byl požehnán dary, vylévanými na mou nehodnou duši mocí Ducha Svatého, abych vždy bránil Pravdu.

Podepři mě při každé události, kdy budu vyzván popřít Pravdu, Boží Slovo, svaté svátosti a nejsvětější eucharistii.

Pomoz mi využít milosti, které dostanu, abych stál pevně proti zlobě Satana a všech ubohých duší, které zneužívá k zneuctění tvého Syna, Ježíše Krista.

Pomoz mi v mé hodině nouze. V zájmu duší mi dodej odvahu poskytnout svátosti každému Božímu dítěti, bude-li mi nepřáteli Boha zakázáno tak činit. Amen.

Až tyto časy přijdou, musíte být připraveni pokračovat v Boží práci a nést jeho kříž s odhodláním a důstojností kvůli vašim vlastním duším a duším všech Božích dětí.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy