Panna Maria: Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize

Pátek, 6. června 2014 v 23:15

Mé drahé dítě, svět bude brzy nepřáteli mého Syna obdarován bezbožnou knihou, která bude mít na svém obalu plasticky tvarovanou číslici jedna v červené a černé s hlavou kozla skrytou v grafické úpravě.

Vám, co z toho nebudete moudří: Tato kniha bude vyhlášena jako důležitá publikace, která má sjednotit svět. Bude brána jako nejvýznamnější zdroj v úsilí o jednotu světa a bude povzbuzovat všechny, kdo ji budou číst, k přizpůsobení novému způsobu myšlení, novému chápání sebedůvěry, vlídnosti k sobě samému, aby se mohli spojit jako jeden s dalšími, kteří jdou touto cestou k vlastní slávě. Tato kniha se stane učením ke sjednocení všech národů, všech náboženství, všech politik, všech pravidel a ekonomických názorů. Bude použita k vytvoření nové, jednotné světové společnosti, zbavené náboženství, která uctívají mého Syna, Ježíše Krista. Bude částí školních osnov a všechny vlády budou vyzvány, aby upravily svou filozofii, jako část ústavy svých zemí.

Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize a lidé budou nosit odznaky, aby dali najevo svou příslušnost k této jednotné, světové alianci. Vše bude připraveno, aby až povstane antikrist, bylo na knihu pohlíženo tak, že bude mít jistou úlohu v jeho diktatuře. Kniha bude schvalovat každé falešné učení, každou lež v očích Boha, nepravdy a nebezpečnou filozofii, která uvede všechny, kdo přijímají její náplň, do smrtelného omylu. Tím bude schopnost lidí rozlišit dobro od zla oslabena. Jejich morálka bude zpochybněna a pohanství, maskované jako náboženství, které přijímá všechny, bude lstivě vpleteno do každého odstavce.

Mnoho lidí si bude chtít tuto knihu koupit, protože bude brána jako nějaký úžasný zlom ve světě politiky. Stane se knihou, která bude propagovat jistou formu komunismu, ale bude na ni pohlíženo jako na něco s jedinečnou spiritualitou, která se dotkne mnoha srdcí. Bude vším, co je proti pravému Slovu Božímu. Bude knihou, která si vytkne za cíl evangelizovat svět vírou v důležitost humanismu. Bude oslavovat lidstvo, lidskou inteligenci, pokrok, velkou vědeckou sílu a důležitost ovládat všechny země stejným způsobem.

Všechno je naplánováno k zajištění, že antikrist bude přivítán za velkých oslav. Nemylte se však, tato kniha bude koncipována jím, který se i sám prohlásí za krále světa. A všichni lidé budou nadšeni z nového světa, nového počátku a nového vůdce. Časem bude přivítán s knihou bludů v církvi mého Syna. A až usedne na trůn v novém chrámu, všichni se budou k němu chovat jako ke Kristu. Brzy na to uvede svět do klamné víry, že je můj Syn, Ježíš Kristus.

To bude čas velmi mnoha slz – slz, které se budou vylévat z nebe kvůli klamu, do něhož bude vtaženo tak mnoho lidí. Všechny tyto přípravy již začaly, a tak se Bůh také připravuje bojovat za ty, kteří se dostanou pod vliv antikrista. Připravte se dobře, drahé děti, neboť budete potřebovat každou pomoc z nebe, aby vám pomohla vydržet v přicházejících časech.

Jděte vpřed s nadějí, protože toto období bude krátké, jelikož Bůh nedovolí šelmě panovat déle, než je v souladu s Písmem svatým nutné. Důvěřujte, doufejte a buďte vděční, že je vám nyní dávána Pravda, neboť tak budete schopni se připravit. Vzdávejte vždy díky Bohu za takové milosti, neboť On je tak šlechetný, že čím více budete k Němu volat skrze jeho milovaného Syna, tím více oslabí dopad takových zkoušek.

Vaše milovaná Matka, Matka Spásy