Panna Maria: Dar lásky je na Vánoce mocnější

Sobota, 20. prosince 2014 v 16:25

Mé drahé děti, láska mého Syna není nikdy tak hojná, jako je tomu na Vánoce.

V tomto čase, během oslavy svého narození, zaplavuje duše svou láskou. Teď musíte prožívat lásku, kterou dostáváte, přirozeně, jako děti Boží. Musíte si vážit daru lásky pocházejícího od Boha a rozdělit se o tento dar s každým, koho znáte.

Dar lásky je na Vánoce mocnější v duších všech Božích dětí a právě v tomto čase si musíte uvědomit, že láska začíná v rodině. Můj Syn byl narozen v rodině, a to z dobrého důvodu. Bůh se sám projevil – ne jako jedinec poslaný na misi bez nikoho ve své blízkosti – ale ve svaté rodině.

Milujte svou rodinu a zapomeňte na minulé prohřešky. Milujte všechny, včetně těch, kteří vás nenávidí. Sdílením lásky můžete přemoci nenávist, a i když to může být chvílemi těžké, budete tím silnější a v pokoji. Nenávist je negativní emoce a vysiluje duši silným pocitem nespokojenosti. Užírá srdce duše, dokud nezemře. Nedejte se nenávistí oddělit od daru lásky, který je nejmocnější milostí, protože pochází od Boha.

O těchto Vánocích milujte jeden druhého, jako Bůh miluje každého z vás. Modlete se za ty, kteří vám provedli nějaký zlý čin, a proste mého Syna, aby vás zbavil břemena nenávisti.

Boží lásku v celé její slávě lze vidět v rodině, prospívající v lásce. Rodiny, šťastné z dostatku vzájemné lásky, musí šířit tuto lásku k druhým, kteří postrádají lásku ve svém životě. Člověk, vychovaný v milující rodině a milující něžným srdcem, se dotýká duší druhých. Tak se šíří Boží láska – z kruhu rodiny.

Můj Syn, Ježíš Kristus, svoje poslání na vykoupení člověka z hříchu, začal ze srdce milující rodiny. A tak vás o těchto Vánocích prosím, abyste milovali jeden druhého a prosili mého Syna, aby požehnal všechny rodiny milostmi se ještě více navzájem milovat.

Láska, která je přítomná v rodině, dokáže překonat všechny překážky, stavěné před ni Satanem. Je to rodina – základ Boží lásky – kterou Satan pohrdá. Je to rodina, na niž se Zlý zaměřil, a udělá cokoliv, aby jednotu rodiny zničil.

Láska a svornost v rodině je velký dar z nebe a musíte se stále snažit, abyste zůstali jednotní.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy