Panna Maria: Drahé děti, tyto modlitby provázejí velké milosti

Středa, 5. února 2014 v 15:27

Mé dítě, pro duše, které už jednou poznaly mého Syna a vzdálily se od Něj, je těžší se k Němu vrátit, než pro duše, které Ho vůbec nepoznaly.

Když zakusíte lásku Ježíše, a pak se od Něj odvrátíte, vytvoří to ve vašem životě velké prázdno. Nic nemůže nahradit jeho přítomnost. A tak když se duše snaží k Němu vrátit a přestože ji můj Syn očekává s velkou láskou a trpělivostí, taková osoba je ještě nejistá, jak otevřít své srdce.

Cítíte-li se odloučeni od mého Syna, nikdy se neobávejte k Němu volat. Nesmíte se nikdy stydět ukázat se před Ním, neboť je vždy milosrdný a odpustí každému hříšníku, prosí-li Ho duše plná výčitek, aby to učinil.

Cítíte-li se odloučeni od mého Syna, musíte Ho prostě volat, aby vás vzal do svého milosrdenství a zbytek nechat na Něm.

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (133):

Volání k návratu k Bohu

Drahý Ježíši, odpusť mi, odloučené duši, která se Tě zřekla, protože jsem byl slepý.

Odpusť mi, že jsem vyměnil tvou lásku za bezcenné věci, neznamenající nic.

Pomoz mi najít odvahu jít po tvém boku, přijmout s vděčností tvou lásku a milosrdenství.

Pomoz mi zůstat blízko tvému Nejsvětějšímu Srdci a nikdy se znovu od Tebe nevzdálit. Amen.

Ti, kdo neznají mého Syna a přejí si být vzati před trůn Boha Nejvyššího, se musí modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (134):

Uvěřit v Boží existenci

Ó, Bože Nejvyšší, pomoz mi věřit v tvou existenci.

Rozptyl všechny mé pochybnosti.

Otevři mé oči Pravdě života po tomto životě, a veď mě po cestě k životu věčnému.

Prosím, nechej mě pocítit tvou přítomnost a uděl mi dar pravé víry přede dnem mé smrti. Amen.

Tyto modlitby, drahé děti, provázejí velké milosti a těm, kdo se je modlí, bude ukázána Pravda a jejich srdce budou naplněna velkou láskou, jakou dříve na zemi nikdy nepoznali. Pak budou jejich duše očištěny.

Jděte teď s vědomím, že jste-li Bohu blízko, budete požehnáni milostmi velkého pokoje.

Vaše Milovaná Matka

Matka Spásy