Panna Maria: Falešná církev temnoty bude bez života

Čtvrtek, 27. listopadu 2014 v 08:40

Mé drahé děti, falešná církev – ta, která nahradí církev mého Syna – je nachystána a veškeré kacířství bude chytře skryto v odstavcích nového misálu, který nahradí ten původní.

Falešná církev temnoty bude zbudována k nahrazení staré církve po pekelném chaosu. Vše, co bylo v církvi za mého Syna, bude nahrazeno novotami. Jedno se ale nikdy nezmění. Základy, na nichž byla církev mého Syna zbudována, se ani nehnou, protože jsou pevně vrostlé v zemi. Nikdo nemůže, ani nebude moci s nimi pohnout, protože Boží vůle to nepřipustí.

Církev temnoty bude bez života. Nepřinese žádné plody, protože bude postavena na zkažené půdě. Všemožná kacířství vyjdou z úst těch, kdo budou kázat z jejích kazatelen. Stane se doupětem nepravosti a nic, co bude prohlašováno těmito hlasy, velebící její velikost, nebude dávat žádný smysl.

Budou to dny, kdy mnozí křesťané, příliš ustrašení, příliš unavení a bez nějaké skutečné víry, budou konat pobožnosti v jejích zdech. Nebude to můj Syn, kterého budou uctívat, ale antikrist, neboť to bude on, kdo se posadí na trůn, který v ní bude postaven.

Antikrist bude panovat blízko místa, kde můj Syn zbudoval svou církev a mnoho lidí uvěří, že nová církev je jeho církví, ale to by byl největší omyl. Každý, kdo bude mít námitky vůči této církvi, nebo v ní objeví chybu, bude zesměšňován a obviněn z kacířství zrádci mého Syna, kteří sami budou největšími kacíři, jací kdy pronikli do Boží církve ode dne jejího počátku.

Modlete se bez ustání, aby zde zůstala silná armáda kněží mého Syna, kteří nepodlehnou tlakům, které jsou před nimi.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy