Panna Maria: Ježíš, byl ve všem jako vy, kromě hříchu, neboť to by nebylo možné

Pátek, 11. dubna 2014 v 15:22

Mé drahé dítě, sedm padlých andělů zaútočí na tuto misi a pokusí se oklamat Boží děti, aby nezůstaly věrné jeho zbylé armádě. Zjeví se těm, které oklamou, coby andělé světla, zatímco ve skutečnosti jsou vším, jen ne jimi.

Satanova moc je velmi silná a jeho přítomnost ve světě je očividná, jak si vybírá všechny své příznivce, aby je podněcoval chvástat se svou přítomností. Dělá to pomocí hudby, náboženstvími, která nepocházejí od mého Syna, Ježíše Krista, a skrze ty, kdo jsou za takzvanými svatými skupinami, které uctívají šelmu a její panství na zemi.

Děti, musíte stále následovat mého Syna ve všem, co vás učil během času svého pobytu na zemi. Jeho svaté Slovo je nedotknutelné a je vším, co potřebujete vědět, máte-li jít jeho cestou k věčnému životu. Musíte zůstat soustředěni na svou touhu získat věčný život, a proto žít život tak, jak vám ukázal můj Syn. Nepřijímejte nikdy nic, co zpochybňuje jeho božství. Člověk, který se opováží prohlašovat nepravdy o mém Synovi, nemá dar Ducha Svatého, a proto není hoden určovat, co vše je můj Syn.

Můj Syn je váš božský Spasitel, který se ponížil, aby se stal člověkem. Když se narodil, Slovo se stalo Tělem, a tak Ježíš Kristus byl člověkem v každém ohledu. Ježíš byl ve všem jako vy, kromě hříchu, neboť to by nebylo možné. Syn Boží byl poslán vykoupit lidstvo a zachránit každého z vás od smrti, která pochází z otročení Satanovi. Jeho božství je všemohoucí, nejvýš dobré, zcela neproniknutelné a popírat jeho božství znamená popírat Boží moc. Učiníte-li to, vyznáte svou věrnost ďáblu.

Děti, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně a volat ke mně, své Matce, abych vás ochránila před klamem, jemuž budete vystaveni a podněcováni k popření Boží moci.

Modlitba modlitební kampaně (146):

Za ochranu před klamem

Drahá Matko Spásy, ochraňuj mě svými milostmi proti klamům, vytvářeným Satanem k ničení víry křesťanů.

Chraň nás před těmi, kdo jsou nepřátelé Boha.

Zachovej nás v bezpečí před lží a kacířstvím, užívanými k oslabení naší lásky k tvému Synu.

Otevři nám oči k nepravdám, klamu a všem pokusům, s nimiž se můžeme setkat, podněcujících nás k popírání Pravdy. Amen.

Děkuji, že jste odpověděli na mé volání varovat vás před velkým podvodem, jenž brzy sestoupí na církev mého Syna na zemi.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy