Panna Maria: Když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat?

Neděle, 16. listopadu 2014 v 14:20

Mé drahé děti, v časech smutku a tísně musíte vždy volat mě, svou Matku, abych vám pomohla zmírnit vaše starosti, jakkoli těžká je vaše situace.

Mějte na paměti, že když předám svému Synu vaši zvláštní prosbu, zahrnuje-li naléhavou žádost o spásu vaší duše, nebo někoho jiného, vždy odpoví na mé prosby. Prosíte-li o mimořádné požehnání, nebo uzdravení, pak vždy zasáhnu ve váš prospěch. Ani jediná prosba nebude ignorována, a je-li to vůle Boží, vaše modlitby budou vyslyšeny. Není ani jediná duše na zemi, která by nemohla prosit o pomoc mého Syna, prosí-li Ho naléhavě o svou spásu.

Můj Syn učiní mimořádné úlevy pro každou duši, za niž prosíte. Jeho milosrdenství je velké, jeho láska bezmezná. Nikdy se Mu nebojte přiblížit a prosit Ho o jeho milosrdenství. Modlitba, mé drahé děti, je velmi mocný prostředek k získání Boží milosti. Ani jediná modlitba není nikdy ignorována. Ale když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat?

Modlete se, modlete se, modlete se svými vlastními slovy, neboť Bůh vás nikdy nenechá bez odpovědi.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy