Panna Maria: Láska a jedině láska pochází od Boha. Nenávist pochází pouze od Satana. Není žádné mezi. Nic mezi tím.

Čtvrtek, 27. února 2014 v 14:48

Mé dítě, protože Zlý nechce přijít o jedinou duši ze vzdoru vůči Bohu, je proti této misi spásy mnoho nenávisti. Hovoří-li Bůh skrze proroka, v pekle to vyvolává zuřivost. Zlý vynakládá proto veškeré úsilí k umlčení Božího Slova. On, Satan, udělá všechno možné, aby znechutil lidi vůči všemu, co zachrání lidské duše.

Tak dlouho bude šířit nenávist, dokud se duše, plné jeho nenávisti, nestanou jeho snaživými agenty, že už nebudou ovládat své jednání. Plné jeho zuřivosti zjistí, že nejsou schopny pocítit v srdci lásku k těm, které pokládají za své nepřátele. Potom začnou nenávidět samy sebe, a čím více budou hřešit proti Bohu, tím více budou naplněny strašným utrpením. Nakonec, až taková nenávist opanuje duše, nebudou schopny se osvobodit od Satana. Takové duše potřebují mnoho modliteb. Jestliže se duše, rouhající se Božímu Slovu, vzepřou šelmě, budou čelit tak nelítostné zuřivosti, že se jim nepodaří vymanit se z její moci. Jejich proklínání Boha se stane jejich prokletím a v té chvíli už pro ně nepůjde nic udělat.

Duše plné nenávisti nepromlouvají Slovem Božím, není to možné. Nenávist nevyjde nikdy z úst těch, kteří Boha skutečně milují. Nesmíte nikdy podcenit Satanovu moc, protože dokáže polapit kteroukoliv duši, ať je jak chce dobrá. Zpočátku bude Zlý velmi přesvědčivý, když bude plnit oběť svými lžemi. Vytvoří dokonce duchovní pocit, že jsem to já, Matka Boží, která s duší hovoří. Využije lásku duše k Bohu, aby v ní vyvolal pocit rozhořčení vůči tomu, co duše vnímá jako zlý čin, skutek nebo slovo. Chytí do pasti duše, které mohou být čas od času věrnými Božími služebníky. Ale jakmile dovolí duše Zlému naplnit ji jakoukoliv formou nenávisti, shledá nemožným se od něj osvobodit. Pouze modlitba a velké skutky pokání a pokory jej mohou zahnat pryč. Za chvíli duše zjistí, že něco není v pořádku, až ji přemůže hněv, neklid, úzkost a naprostý nedostatek pokoje. Zlý neustane, až se duše nakonec obrátí proti Bohu a bude se Mu rouhat.

Děti, nesmíte se nikdy zaplést s těmi, kdo vám vnesou do duše pochybnosti o Boží dokonalosti. Když se zapletete s těmi, kdo proklínají Boha, stanete se nečistými. Uděláte-li to, budete také naplněni nenávistí, jakou jste nikdy dříve nepocítili. Pak budete potřebovat velkou pomoc a zásah, než budete opět hodni stát v Boží přítomnosti.

Nevšímejte si veškerých podob nenávisti, protože ta nikdy nemůže pocházet od Boha. Je pouze jediný zdroj, ze kterého plyne nenávist, a tím je Satan. Mějte pletky se Satanem a s těmi, jejichž duše plní nenávistí, a pak se tento jed přelije do vaší duše. Nevšímejte si těchto věcí. Zůstaňte zticha. Modlete se za duše, které nenávidí ostatní. Musíte se modlit můj svatý růženec, na ochranu před tímto pokušením.

Varuji vás před těmito věcmi, protože moc Satana je v tomto čase tak silná, že se snaží ukrást duše všech lidí na světě, kteří věří v mého Syna, Ježíše Krista a těch, kteří jsou věrní mně, jeho milované Matce. Prosím, dejte na mě v tomto čase modlitbou modlitební kampaně (138) za ochranu před nenávistí:

Za ochranu před nenávistí

Ó Matko Spásy, ochraňuj mě od veškeré nenávisti.

Pomoz mi zůstat tichým, když se střetnu s nenávistí.

Udrž mě silným ve věrnosti Ježíši Kristu, až zeslábnu.

Zapečeť mé rty.

Pomoz mi odvrátit se od těch, kdo mě budou vtahovat do řečí, které popírají učení tvého Syna nebo těch, kdo se mi posmívají kvůli mé víře.

Oroduj za tyto duše, drahá Matko, aby se zřekly Satana a pocítily pokoj tvé lásky a vládu Ducha Svatého ve své duši. Amen.

Láska a jedině láska pochází od Boha. Nenávist pochází pouze od Satana. Není žádné mezi. Nic mezi tím. Buď jste s mým Synem, nebo proti Němu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy