Panna Maria: Lidé si zvolí svůj vlastní osud

Úterý, 20. ledna 2015 v 15:30

Mé drahé děti, zakrátko dojde k obrovskému podvodu, který pokryje svět jako opona. Tento klam téměř vyhladí Pravdu, ale ti, kdo jsou požehnaní Světlem milosti mého Syna, prohlédnou lži, zakrývající Slovo Boží.

Od stvoření člověka nedovolil Bůh svým nepřátelům podlehnout pokušení vytvořit takový klam – klam, který má pouze jediný cíl. A to vyhladit ve vaší společnosti všechny stopy po Bohu tím, že všichni, kteří nejsou od Něho, získají významné pozice moci. Bůh to nyní umožnil jako největší zkoušku lidského rodu k rozhodnutí, kdo je s Ním a kdo proti Němu.

Svět se dopustil těžkých urážek mého Věčného Otce a řítí se stále hlouběji do smrtelného hříchu. Posvěcení služebníci, včetně kněží, biskupů i kardinálů, přes čtyřicet let zanedbávali vyučovat Boží děti Pravdě. Mnozí z nich neuznávají existenci hříchu, ani lid nevarují před vážným nebezpečím, přivádějícím duše do smrtelného hříchu. Boží služebníci mají jedinou povinnost, a tou je poučovat věřící ve věcech morálky a ukazovat duším nebezpečí neuspořádaného života. Hřích už není zmiňován jako největší nepřítel, jenž je příčinou, že se člověk odděluje od Boha.

Děti, Bůh vám nechce nahánět strach, ale nikdy nesmíte být v pokušení uvěřit, že peklo neexistuje, protože ono skutečně je. Lidé si zvolí svůj vlastní osud a duše, které neprosí Boha, aby jim odpustil jejich hříchy, poznají, jak moc těžké je vstoupit do bran království mého Syna.

Musíte se vždy držet Pravdy. Bůh odhalil Pravdu skrze své proroky. Neobracejte se k Pravdě zády, neboť uděláte-li to, přijmete falešné učení a uvěříte omylu, že otevře brány k vašemu dědictví.

Tak mnoho lidí je uváděno v omyl a věří, že starost o materiální blaho Božích dětí je vše, na čem záleží. Starejte se o svoji duši, drahé děti, protože ta bude žít věčně, a to buď s mým Synem v jeho království, nebo Jím bude odvržena. Nikdy svou duši nezanedbávejte, jinak shledáte, že je těžké se s mým Synem sjednotit.

Pravda bude žít navždy, protože je Slovem Božím. Nemůže se nikdy změnit.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy