Panna Maria: Mnozí budou zbaveni svých titulů

Pátek, 17. října 2014 v 15:30

Mé drahé děti, prosím, modlete se za posvěcené služebníky, věrné mému Synu, jakmile se budoucí události uskuteční. Mnozí budou zbaveni svých titulů a v nemilosti posláni do pustiny. Chaos a zmatení se rozšíří v církvi mého Syna, avšak zrádci povstanou ve velkém počtu a mnozí je budou následovat. Ostatní křesťanské církve se dostanou do těsné blízkosti nově uzpůsobené církve a pak už bude vše nachystáno ke vzniku nového, celosvětového náboženství. Tato nová podoba církve se zpočátku bude zdát jako závan čerstvého vzduchu pro mnohé, kteří touží po změně. Potom se stane zřejmé, že slouží jen těm, kdo chtějí změnit Boží zákony, aby vyhovovaly jejich hříšným životům. Církev ztratí úplně víru. Bude mít všechna zdání nové, obnovené Boží církve, ale všechny symboly, mající oslavovat mého Syna, takovými vůbec nebudou.

Potom, až uzraje čas, bude oznámeno nové jednotné celosvětové náboženství a bude vnímáno jako velká humanitární instituce. Svou podstatou bude spojeno se světem politiky a obchodu. Potom ti, kdo nikdy nepatřili k nějaké víře, se k ní přidají. Jak se jen budou radovat, protože každý hřích bude omluven, a tak mnoho lidí pocítí úlevu, protože budou moci žít život, jak se jim zachce. Už se nebudou muset strachovat, že urážejí Boha, protože nebudou pohlížet na hřích jako na něco, čím by se měli znepokojovat.

Nová církev, aby vzbuzovala dojem důstojnosti, bude podporovat humanitární díla a dobročinnost, a celý svět jí bude tleskat. Brzy potom už nebude žádný rozdíl mezi ní a celosvětovými politickými spojenectvími a obchodními organizacemi, které se věnují filantropii.

Mezitím pravá církev mého Syna, jak Jím byla zbudována, zůstane naživu, ale bude oslabena. Zbývající církev, malá počtem, se nikdy nevzdá, i když antikrist převezme moc.

Modlete se neustále, aby posvěcení služebníci mého Syna překonali svůj strach a povstali hlásat Pravdu, i když jejich hlasy budou udušeny těmi, kdo zradí mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy