Panna Maria: Mnozí si budou myslet, že antikrist je velmi svatý muž

Pátek, 7. února 2014 v 15:50

Mé dítě, kdyby můj Syn, Ježíš Kristus, chodil v tomto čase po zemi, byl by zavražděn. Žádný představitel jeho církve by Ho nepřijal. Stal by se terčem posměchu, pak obáván a tak opovrhován, že by Ho ukřižovali, stejně jako předtím.

Tentokrát můj Syn přijde jen v Duchu a z příkazu mého Otce se na zemi neobjeví jako člověk v těle. Zdůrazňuji, aby vám všem bylo toto poselství jasné, neboť mnozí přijdou v jeho jménu, ale jeden z nich vystoupí do popředí a řekne, že je můj Syn, ale bude to lež.

Antikrist dojde velkého vzestupu a stane se tak mocným, že jeho zpodobení bude vidět všude. Budou mu vytvářeny sochy a jeho tvář se bude nepřetržitě objevovat v novinách a na televizních obrazovkách celého světa. Nejmocnější vůdci mu budou tleskat, ale teprve až bude otevřeně přivítán a pak podporován falešným prorokem, bude skutečně uplatňovat svůj vliv na lidstvo.

Pokud by se můj Syn objevil v těle a poutal pozornost, zničili by Ho. Avšak antikrist bude ve světě vítán a mylně pokládán za Ježíše Krista.

Každé slovo v Bibli, vztahující se k Druhému příchodu mého Syna bude přizpůsobeno a překrouceno, aby přesvědčilo svět, že je svědkem návratu Ježíše Krista. Nepřátelé mého Syna, vmíseni všude mezi nevinnými služebníky v jeho církvích, budou uvedeni do vážného omylu. Jejich vůdci přijmou antikrista a budou vybízet duše, aby ho zbožňovaly. Jeho vliv otřese mnohými, kdo zůstali věrni Bohu, a je důležité, abyste si ochránili vaši duši před jeho hypnotickou přitažlivostí.

Budete-li nosit Medailon spásy, tak vás spolu s ostatními přislíbenými milostmi ochrání před mocí antikrista. Nemylte se, antikrist mnohé okouzlí a bude na něj pohlíženo jako na nejmocnějšího, nejoblíbenějšího, nejcharismatičtějšího a nejvlivnějšího vůdce všech dob. Mnozí se budou domnívat, že je to velmi svatý muž a pro jeho napojení na církev mého Syna se lidé v milionech budou obracet k tomu, čemu uvěří, že je Pravda. Toto falešné zdání svatosti přinese slzy radosti všem, kteří až dosud ve svém životě neměli žádnou víru, ani víru v Boha. Budou tomuto muži štědře vzdávat chválu a přiznávat mu zásluhu za spásu jejich duše.

Zpočátku bude antikrist pokládán za velkého vůdce s přitažlivým, sympatickým a roztomilým půvabem. Časem pak začne projevovat léčitelské schopnosti a mnozí lidé se budou hlásit jako jím uzdravení. Mnozí také budou tvrdit, že byli svědky zázraků v jeho přítomnosti. Potom se budou všude vyskytovat falešná zjevení, v nichž budou spatřována znamení Ducha Svatého.

Sdělovací prostředky vytvoří jeho zbožštěný obraz a jen málokdo se odváží mu na veřejnosti něco vytknout. Protože vládne mnoha jazyky, ve velmi krátké době oklame milióny. Potom se začnou šířit zvěsti, že Ježíš Kristus přišel zpět podruhé. Budou živeny těmi, kdo budou neúnavně pracovat pro antikrista šířením lží, až nakonec bude považován za mého Syna.

Všechny tyto události se dnes zdají přitažené za vlasy, ale až se před vámi rozuzlí, budou vypadat jako přirozená řada událostí, které mnohým budou připadat jako povznášející. Potom, stejně jako každá ďábelská faleš je světu Satanem předkládána obráceně, antikrist, pomocí satanských obřadů bude viděn, jak vystupuje do nebe. Můj Syn při svém návratu bude viděn, jak sestupuje v oblacích – opak toho, jak vystoupil na nebesa – právě tak, jak slíbil.

Tehdy antikrist a všichni, kdo ho otrocky zbožňují, budou vrženi do jezera ohně a pokoj bude váš, drahé děti. Neboť všichni, kdo zůstanou věrni Pravdě, budou v mžiku oka přeneseni do Nového ráje, kdy nebe a země se stanou jedno.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy