Panna Maria: Modlete se za mír ve světě

Neděle, 24. srpna 2014 v 17:00

Mé drahé děti, naléhavě vás žádám o modlitby za mír ve světě, protože velmi brzy budou mnohé země zapleteny do válek, jejichž šíření bude těžké zastavit a mnoho nevinných životů bude zničeno.

Toužebně vyprošený mír od mého drahého Syna, o který vás prosím, je ke zmírnění dopadu nenávisti, zaseté do srdce svedených, kteří uvalují hrůzu na jiné. Mír, bude-li vylit Boží mocí na zem, vás dovede k pochopení, jak se k sobě musíte vzájemně chovat s láskou a úctou, bez ohledu na vaše rozdíly.

Prosím, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (164) každý den:

Modlitba míru pro národy

Ó, Ježíši, přines mi mír.

Přines mír i mému národu a všem zemím, rozervaným na kusy válkou a rozkoly.

Zasaď semínka pokoje do ztvrdlých srdcí těch, kdo ve jménu spravedlnosti působí utrpení jiným.

Dej všem Božím dětem milosti obdržet tvůj mír, aby se lásce a harmonii mohlo dařit, aby láska k Bohu zvítězila nad zlem a duše mohly být zachráněny od zkaženosti falše, krutosti a ďábelské ctižádosti.

Nechť pokoj panuje nad všemi, kteří zasvěcují svůj život Pravdě tvého svatého Slova a těmi, kdo Tě vůbec neznají. Amen.

Kéž je mír váš, drahé děti, a nezapomeňte, že bez lásky k Bohu nemůžete nikdy najít opravdový pokoj.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy