Panna Maria: Modlitbu „Zdrávas Maria“ už brzy neuslyšíte uvnitř ani vně kostelů církve mého Syna

Středa, 12. února 2014 v 22:45

Mé dítě, stejně jako vyobrazení mého Syna i jeho Slovo a slib Druhého příchodu budou ignorovány a poté vymazány, tak bude také ignorována každá zmínka o mně, vaší milované Matce.

Modlitbu „Zdrávas Maria“ už brzy neuslyšíte uvnitř ani vně kostelů církve mého Syna. Návštěvníci mých posvátných míst se setkají s velkou nelibostí a mariánské skupiny budou z mnoha příčin kritizovány, všechny bezdůvodně. Žádné uznání pravosti zjevení týkající se mě, Blahoslavené Panny Marie, Matky Boží, nebude vyslyšeno. Všechny zmínky o mně budou brzy přijímány s nevolí nově přestavěnou správou církve mého Syna na zemi. Pobožnosti ke mně budou v mnoha kostelích zastaveny pod nově jmenovaným režimem, který bude v budoucnu zaveden. Budu zapomenuta a pak opovrhována těmi, kdo tvrdí, že představují novou, moderní, všeobjímající církev, která se bude jen málo podobat církvi, zbudované na skále mým Synem milovaným apoštolem Petrem.

Až uvidíte, jak se vší zbožností ke mně, svaté Matce Boží, bude takto zacházeno, prosím, abyste si byli vědomi, že tato nová pravidla budou z nařízení Zlého. Zlý mnou pohrdá stejně, jako se mě bojí. Ví, že oddanost duší ke mně udržují jeho zlé způsoby na uzdě a že modlitba mého nejsvětějšího růžence ho deptá a činí bezmocným. Těmto přicházejícím dnům budou muset čelit ti, kdo mě milují, a přijde čas, kdy spojení církve s mými posvátnými místy bude přerušeno. Až se to stane, budete vědět, že cílem je oddělení Božích dětí od mého vlivu, který v těchto časech bude potřebný, mám-li pomoci vás přivést k mému Synu.

Mou úlohou je připravit vás na Velký den Druhého příchodu mého Syna. Mám v úmyslu stále volat k mým dětem, až dokud ten den nepřijde. Toužím jen přivést duše před mého Syna, aby jim mohl dát věčnou spásu. Jde o spásu duší, ale Zlý podnikne vše, aby tomu zabránil.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy