Panna Maria: Můj čas k rozdrcení hada se blíží

Úterý, 10. dubna 2012 v 20:45

Jsem vaše milovaná Matka, královna země. Jsem Neposkvrněné Početí, Panna Maria, Matka Ježíše, který se stal tělem.

Mé dítě, čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha zmatkům.

Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.

Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.

Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládl nad jeho církví na zemi. Žel, mnoho duší bude následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce.

Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – ještě dříve, než nastoupí na Petrův stolec, již spřádá intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.

Mé dítě, tvůj úkol se stane ještě těžší než dříve, neboť mnoho z mých dětí bude velmi zmateno. Urážky, kterým čelíš každý den, muka, která snášíš ve jménu mého Syna, budou narůstat.

Nikdy se neobávej říct světu pravdu, mé dítě.

Byla jsi učiněna silnější, jako výsledek tělesného a duševního utrpení, které přijímáš ve jménu mého Syna, abys zachraňovala duše.

Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou částí katolické církve, aby poselství, která dostáváš, byla odmítnuta.

Tvoje poslušnost a věrnost ke mně a k mému milovanému Synu bude zkoušena, jako nikdy dříve. To tě může vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to trvat dlouho.

Modli se, mé dítě, za všechny Boží děti, které bez svého vlastního zavinění byly vtaženy do poslední bitvy o duše.

To všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce.

Všichni andělé v nebi tě ochraňují, mé dítě, v tomto poněkud osamělém poslání.

Nikdy nezapomeň, jak důležitá je modlitba.

Modlete se, modlete se, modlete se, protože bez modlitby, zejména bez modlitby mého svatého růžence vás Satan může odtáhnout od svatého Slova mého drahého Syna.

Nezapomeňte také na důležitost půstu, neboť ten vám udržuje podvodníka od těla.

Mé děti, bez pravidelné modlitby zjistíte, že je pro vás těžké zůstat v blízkosti mého Syna.

Nikdy se neobávejte budoucnosti, mé děti, neboť zůstanete-li blízko mého Syna, budete ochráněni a budou vám dány nutné milosti k přípravě vašich duší a duší vašich rodin na novou éru pokoje, předpověděné už před tak dlouhým časem.

Vaše milovaná Matka

Královna Země

Matka Spásy