Panna Maria: Můj Otec fyzicky i duchovně otřese světem

Sobota, 8. února 2014 v 16:00

Mé drahé dítě, právě tak jako Duch Svatý, dar Boha, sestoupil na apoštoly mého Syna, tak bude také vylit na všechny, kdo v těchto časech mého Syna milují.

Můj Otec má mnoho plánů, které použije k záchraně každého svého dítěte. Tyto plány ukrývají mnoho zázračných událostí, včetně vylití mimořádných milostí, odhalení, která jsou vám dávána prostřednictvím těchto poselství k zajištění, že Boží děti nesejdou na špatnou cestu a mnoho jiných zásahů. Některé z těchto zákroků budou mít podobu ekologických trestů. Až se stanou nepřetržitými, lidé už nebudou moci říct, že záplavy, zemětřesení, tsunami, výbuchy sopek a hurikány jsou způsobeny zanedbáváním země člověkem.

Bůh má vládu nad zemí, protože ji stvořil. On rozhodne o jejím osudu – nikdo jiný – neboť všechna moc patří Jemu.

Můj Otec fyzicky i duchovně otřese světem, zatímco plány a hříšné skutky Zlého se budou vzmáhat ve všech národech. Na každý znesvěcující čin proti Bohu přijde patřičná odveta, která přinese nesnesitelný trest. Proti hříchu člověka bude můj Otec důrazně bojovat a člověk nesmí nikdy podceňovat Boží moc.

Boží láska nesmí být nikdy brána za samozřejmost. Nesmí být na ni pohlíženo jako na slabost jen proto, že jeho láska ke svým dětem je nezměrná. Jeho milosrdenství je velké a všichni, kdo Boha milují, budou ušetřeni během soužení, které bude na lidstvo dopuštěno, protože Bůh je odvržen ve prospěch falešných bohů a posedlostí lidí sebou samými.

Modlete se, modlete se, modlete se, protože vše předpověděné k připravovanému Druhému příchodu mého Syna, začne nyní. Události se odehrají rychle a Satanova armáda se vrhne promyšlenými kroky na církve mého Syna, takže si toho všimne málokdo. Posléze už na to nebudou dbát, protože nedlouho potom ošálí a sevřou do svých spárů tak mnoho lidí, že už nebudou muset skrývat své pravé úmysly.

Vy, mé drahé děti, se nyní musíte připravit, zůstat klidné, dělat vše podle mých pokynů a modlit se. Zůstaňte pospolu. Předávejte dalším duším Pravdu, modlete se usilovně za obrácení těch, kdo v Boha nevěří a za všechny, kdo urážejí památku mého Syna, Ježíše Krista.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy