Panna Maria: Můj Syn, Ježíš Kristus, bude zrazen jiným Jidášem, někým, kdo požívá velkou autoritu

Středa, 9. dubna 2014 v 15:30

Mé drahé dítě, když Jidáš Iškariotský zradil mého Syna, Ježíše Krista, mělo to dalekosáhlé následky. Protože byl jedním z nejbližších spojenců mého Syna a jako člen jeho drahých apoštolů, jeho zrada byla pro mého Syna velmi bolestná. Vzhledem k tomu, že on, zrádce, vyšel z okruhu vlivu mého Syna, znamenalo to, že do myslí těch, kteří si nebyli jisti, zda můj Syn byl vskutku pravý Mesiáš, se vkradly pochybnosti. Pochybnosti se šířily a mnozí z jeho apoštolů se cítili zmatení, ztracení a ustrašení. Věděli, že jakmile by byl zajat svými nepřáteli, Pravda by byla zpochybněna a pak popřena. Také věděli, že kdyby otevřeně bránili mého Syna, mohli by také trpět a skončit tak, že by museli nést stejný trest, jaký byl vyměřen jemu. Věděli také, že by neměli odvahu postavit se ve vzdoru proti jeho nepřátelům ze strachu z výsměchu.

A tak zrada mého Syna z nitra jeho církve na zemi bude stejná. Můj Syn bude zrazen jiným Jidášem, někým, kdo požívá velkou autoritu, a to z nitra jeho církve na zemi. Až se stane tato největší zrada od doby, kdy Jidáš Iškariotský prodal mého Syna za třicet stříbrných, způsobí, že lidé všech ras, národů a křesťanské víry zapochybují o Pravdě. Tato zrada bude mít rovněž dalekosáhlé následky, protože vnese pochybnosti do všech jednotlivých aspektů božství mého Syna. Až se to stane, Pravda se zhroutí. Na její místo bude dosazena mrtvola, skrz na skrz prohnilá, bez známky života. Bude vzbuzeno mrtvé učení a vystrojeno všemi falešnými atributy spojenými s mým Synem, ale nepřinese to žádné ovoce. Přesto se to bude zdát jako nové obrácení.

Pravé obrácení pochází z lásky lidí k Bohu, živené darem Ducha Svatého a jejich svobodnou vůlí. Nové učení bude vnuceno světu bez vaší svobodné vůle. Odmítněte je a budete potrestáni nepřáteli mého Syna.

Ti, kdo zradí mého Syna v posledních dnech, nebudou mít život. Ti, kteří Ho nezradí, budou žít navždy ve slávě Boží.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy