Panna Maria: Můj Syn mi uložil přinést světu toto důležité poselství

Sobota, 28. prosince 2013 v 23:50

Mé dítě, můj Syn mi uložil přinést světu toto důležité poselství. Přeje si, aby všichni, kdo mají rodinu a přátele, kteří odmítají Boha a popírají mého milovaného Syna, Ježíše Krista, věděli, že je zahrne svými milostmi, budete-li se za ně modlit tuto mimořádnou modlitbu modlitební kampaně. Když se budete modlit tuto modlitbu, projeví každému z nich velký soucit a vykoupí je a odtáhne je z pokraje zkázy.

Modlitba modlitební kampaně (131):

Modlitba milosrdenství

Ó, má drahá Matko Spásy, prosím, popros svého Syna, Ježíše Krista, aby byl milosrdný (jmenujte je zde všechny) během Varování a znovu v Poslední den, než předstoupí před tvého Syna.

Oroduj, prosím, aby byli zachráněni a radovali se z plodů věčného života.

Ochraňuj je každý den a přiveď je k svému Synu, aby jim byla ukázána jeho přítomnost a aby jim byl udělen pokoj ducha a dosáhli velkých milostí. Amen.

Kvůli této misi můj Syn zahrne mimořádnými milostmi duše, které potřebují jeho milosrdenství. Bude vždy štědrý, když duše budou žít podle jeho svaté vůle a přivítají Ho ve svých srdcích.

Jděte a radujte se, protože to je jeden z nejvzácnějších darů, který dal všem, kdo odpověděli na jeho volání z nebes.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy