Panna Maria: Můj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od těchto poselství

Středa, 6. srpna 2014 v 13:00

Mé drahé děti, dávejte si pozor na ty, kteří vás pronásledují ve jménu mého Syna, Ježíše Krista, protože budou opatrní, jak se budou pečlivě ukrývat za masku svatosti. Zlý se nikdy neukáže takový, jaký je ve skutečnosti, protože je příliš lstivý. Spíše se k vám přiblíží prostřednictvím duší, které ovlivňuje, s přetvářkou lásky a mnozí tomuto klamu podlehnou. Slova, která používá, se mohou zdát uklidňující a vábivá, ale zanechají nepokoj v duši.

Dostává-li svět na příkaz mého Věčného Otce poselství, nebudou od vás nikdy nic vyžadovat. Nikdy nedají člověku nad vámi moc, aby vás přesvědčil zavázat se věrností nějaké žijící osobě. Všechna sláva musí být vzdávána Bohu. Žádný člověk vám nemůže slíbit spásu, protože ta může přijít pouze od Boha. Můžete si připravit duše, jak jste byli učeni mým Synem, Ježíšem Kristem, a přijímat svátosti. Můžete přijmout dary milostí dávaných vám prostřednictvím mne, Neposkvrněné Panny Marie, ale od nikoho nepotřebujete dovolení, aby vás učinilo hodnými sloužit mému Synu v tomto, nebo v jakémkoliv jiném, nebem dovoleném poslání.

Mějte se na pozoru před nepřáteli mého Syna, protože jsou všude a dělají vše, co mohou, aby oslepili lidstvo k pravdě slibu mého Syna přijít znovu. Vrátí se brzy, a pak Pravda bude oznámena a vše, co slíbil, vyjde na světlo. Do Velkého dne Pána se musíte soustředit pouze na mého Syna a vložit v Něho veškerou svou důvěru. Můj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od těchto poselství, posledních svého druhu, a kdokoliv tvrdí něco jiného, nepřichází od Něho.

Věřte, věřte, věřte v milosrdenství mého Syna. Naslouchejte tomu, čemu vás učil – všechno je obsaženo v Bibli svaté. Jeho Slovo je prosté. Není komplikované. Následujte jen jeho učení, které se klene přes 2000 let, a pak najdete pokoj.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy