Panna Maria: Náhražkou křesťanství se stane humanismus, kde o Bohu už nebude ani zmínka

Pátek, 8. srpna 2014 v 21:15

Mé dítě, jelikož křesťané po celém světě jsou stále pronásledováni, jsou předmětem výsměchu a posměšků, vezměte na vědomí, že se také rozdělí sami mezi sebou. Každý sám pro sebe, každý podle svého přání a každý podle svého výkladu pokud jde o to, co skutečně znamená sloužit mému milovanému Synu.

Ač jsou lidé vyděšeni hrůzou, kterou musí křesťané každodenně prožívat v rukou bezbožníků, musejí také vědět, že to je jen jedna podoba bičování, kterou ti, kdo hlásají Slovo Ježíše, musejí snášet. Vlády, lidsko-právní organizace a ostatní síly, které prohlašují, že podporují blaho lidstva, dělají vše ke zničení křesťanství. Náhražkou křesťanství se stane humanismus, kde o Bohu už nebude ani zmínka.

Humanismus, racionalismus, užívaný Zlým k povzbuzení lidí na využití vědy k podrývání božství mého Věčného Otce, pohltí svět. Navenek klidné celkové pojetí přesvědčí každého, kdo nemá v srdci lásku k Bohu, že je vhodnější než Pravda. Přesvědčit člověka, že humanismus je nadřazený Slovu Božímu, je konečným cílem nepřátel mého Syna. Humanismus poskytuje lstivou zástěrku pro zrádce v církvi mého Syna, kteří touží vypadat jako láskyplní, starostliví a zastávající se potřeb druhých. Budou kázat humanismus a všechny jeho prázdné sliby z kazatelen křesťanských církví, až se nakonec prakticky vůbec nebude mluvit o důležitosti záchrany vašich duší. Hřích bude odmítnut jako způsob jak se vyhnout konfliktům ve světě, ale nebude uznán jako něco skutečného.

Největší podvod všech časů nadešel a brzy všichni shledáte, že je těžké zůstat věrni Pravdě. Pravda přináší pochopení a poznání toho, co potřebujete, abyste dosáhli pravého pokoje a lásky v duši. Znamená to, že poznáte jak lásku, tak i Boží spravedlnost. Znamená to také, že si budete vědomi Božího milosrdenství.

Až budou vymazány všechny zmínky o hříchu a církev mého Syna se už nebude zmiňovat o důležitosti spásy vaší duše, pak poznáte, že přišel čas a že čas mého Syna je blízko.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy