Panna Maria: Nechejte mě přinášet lásku a útěchu souženým

Středa, 19. listopadu 2014 v 14:47

Mé drahé dítě, nechejte mě přinášet lásku a útěchu souženým a zejména těm, kteří trpí strašnými chorobami.

Přináším velká požehnání od mého milovaného Syna, jenž touží dosáhnout k těm, kteří takto trpí. Pomůže vám, deptaným fyzickým utrpením tím, že vás naplní svou svatou přítomností. Prosí vás, abyste se k Němu obrátili v hodině nouze a úpěnlivě Ho prosili, aby vám přinesl pokoj a klid.

Prosím, proste mého Syna, aby vás vzal do náruče a ochránil vás před bolestí. Proste Ho, aby vzal vaše trápení na svá bedra, a On vám pomůže. Můj Syn zasáhne mnoha způsoby, aby světu dokázal, že k vám mluví skrze tato poselství.

Všem, kdo prosí o uzdravení jak duše, tak i těla a kteří se budou modlit modlitbu modlitební kampaně (94), můj Syn odpoví těmto duším skrze ty, které si vybere, aby naplnili jeho svatou vůli.

Nesmíte nikdy ztrácet naději, neboť když mému Synu zcela důvěřujete, vždy vám odpoví na váš nářek o pomoc.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

Modlitba modlitební kampaně (94):

Za uzdravení mysli, těla a duše

Ó, drahý Ježíši, ležím před Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet tvůj hlas.

Dovol Mi, aby tvá Boží přítomnost se mě dotkla tak, abych byl proniknut tvým Božím Světlem v mé mysli, tělu a duši.

Věřím ve tvé milosrdenství.

Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tě, dej mi milost věřit v Tebe, abys mě mohl vyléčit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým, a tak mohl jít po cestě Pravdy a dovolit Ti vést mě do života v Novém ráji. Amen.