Panna Maria: Nemusíte se setkat s mým Synem fyzicky, ale poznáte Ho v každém ohledu

Sobota, 16. srpna 2014 v 20:15

Mé drahé dítě, mnoho lidí v určitém okamžiku svého života hledá mého Syna, Ježíše Krista. Objeví-li duše mého Syna, je to cesta, zahrnující mnoho cestiček a etap, kterými musí projít. Stanete-li se blízcí mému Synu, bude to namáhavé, a musíte s tím počítat. Jak se Mu budete blížit, budete se Mu více podobat a jeho rysy se vám stanou důvěrnými. Nemusíte se setkat s mým Synem fyzicky, ale poznáte Ho v každém ohledu. Pocítíte jeho lásku. Jeho bolest se stane vaší. Budete sdílet jeho něžnost, a radost, kterou zakouší pro svou bezpodmínečnou lásku k lidstvu, se stane vaší radostí. Jeho trpělivost bude vštípena do vaší duše a jeho Slovo ve vás zakoření s porozuměním, které vám dá Duch Svatý.

Milujete-li skutečně mého Syna, stanete se pokorní jako On, s planoucí touhou sloužit Mu za každou cenu. Postupem času některé duše dosáhnou duchovní cestu dokonalosti, ale nedokončí svou pouť, dokud nepředají všechnu svou důvěru Bohu. Pokud duše na cestě ochabne, dostane milosti vzchopit se a pokračovat na své cestě. Ale když duše soupeří s mým Synem a považuje se hodnou toho, aby vznášela námitky proti Slovu, učiněném Tělem, pak se od Boha oddělí.

Člověk, jenž najde Ježíše v tomto životě na zemi a věrně Mu slouží, bude mít pokoj. Jen málo věcí v tomto světě ho neuspokojí. Jestli duše, která se stala důvěrná s mým Synem, se pak od Něho oddělí, bude snášet strašnou bolest. Protože Ho znala a žila v jeho srdci, tato bolest oddělení od mého Syna je nejhorší bolestí, jakou člověk zná.

Jste-li pokoušeni zpochybnit Kristovo učení, nebo donuceni násilím Ho jakkoliv odmítnout, vězte, že nic v tomto světě vám nikdy nepřinese pokoj, lásku nebo radost, které pocházejí od Něho.

Vaše Milovaná Matka

Matka Spásy