Panna Maria: Nesmíte nikdy zatracovat jiné, prosíte-li o Boží požehnání

Sobota, 17. května 2014 v 15:54

Mé drahé dítě, když můj Syn uděluje mimořádnou přízeň Božím dětem, znamená to, že na straně příjemce se očekává zodpovědnost. Za každé požehnání, drahé děti, které dostáváte od mého Syna, musíte vždy vzdát Bohu díky. Nabízí-li můj Syn duši nebeské milosti, hodně se od takové osoby očekává. Každá duše pak musí žít svůj život podle toho, co ji učil můj Syn.

Můj Syn nechá pocítit svou přítomnost, když se k Němu volá. Čím víc je duše otevřená jeho lásce, tím víc se on nebo ona přiblíží jeho Nejsvětějšímu Srdci. Avšak jestli se duše vyvyšuje před mým Synem, prosíce o jeho pomoc, nedostane od Něj nic. Bůh miluje pokorné duše. Ty zahrnuje velkými milostmi. Čím více milostí dostanou, tím více je v nich přítomen. Potom, když jeho přítomnost se dá poznat, ta samá duše se stane předmětem nenávisti. Ďábel je přitahován k duším, které jsou v Božím Světle. Užije pak každý prostředek, aby vybranou duši ponížil, a obvykle to činí svedením slabých duší, které využívá, aby pokorné duši způsobili bolest a utrpení.

Žel, mnoho lidí, kteří milují mne, Matku Boží, přicházejí ke mně a prosí mě, abych jim pomohla zničit jiné duše. Tyto duše, říkají mi, si zasluhují Boží trest. Prosí-li mě, aby můj Syn vynesl soud nad takovými dušemi kvůli nenávisti spočívající v jejich srdcích, jejich modlitby nebudou nikdy vyslyšeny. Jak můžete milovat mě, uctívat mého Syna a přísahat věrnost Pravdě, když nenávidíte ostatní? Ach, jak lstivý je Zlý, když hltá svaté duše, které dovolily pýše odvést svou pozornost. Jakmile pýcha sevře duši, ta okamžitě ztrácí své světlo. Čím temnější se stává, tím dále se vzdaluje od Božího Světla.

Prosíte-li mě, abych zakročila ve váš prospěch u mého Syna, musíte vždy ke mně přijít s plností lásky v srdci. Nesmíte nikdy zatracovat jiné, prosíte-li Boha o požehnání, protože se Mu to hnusí. Nenávist nemá místo v nebi.

Přicházejte ke Mně, drahé děti, jen s láskou v srdci pro své nepřátele a všechny vaše modlitby budou vyslyšeny podle svaté Boží vůle.

Vaše milovaná Matka, Matka Spásy