Panna Maria: Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu

Neděle, 9. března 2014 v 17:25

Mé děti, budete vždy pod mou ochranou, budete-li volat ke mně, Matce Spásy, během této mise. Jsem Boží služebnice a mou úlohou je sloužit mému Synu, Ježíši Kristu, a pomáhat Mu v jeho hledání duší, které pokryje celou zemi. Ani jediný národ Jím nebude vyloučen. Plány mého Syna na přípravu světa zahrnují každou rasu, národ, náboženství a každý muž, žena i dítě si budou vědomi, že jim přichází na pomoc. Dělá to z hluboké lásky, kterou Bůh chová ve svém srdci ke svým dětem.

Mnoho lidí, kteří nevyznávají žádné náboženství, nebude moci ignorovat zásah mého Syna, Ježíše Krista, ve světě. Zprvu budou zcela přemoženi a neschopní pochopit neobvyklý duchovní zážitek, který pocítí každým vláknem svého srdce a duše. Jakou radostí bude Varování pro mnoho lidí, když s sebou přinese důkaz existence mého Syna. Tento dar naplní mnohé dosud nepoznaným pokojem, stejně jako velkou touhu být ve společnosti Ježíše.

Jak z myslí těch, kdo jsou slepí k Pravdě Božího slova, budou mizet všechny pochybnosti o existenci mého Syna, budou mnozí potřebovat duchovní vedení, jakmile bude Pravda Varování odhalena. Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu. Bude to období velkých zkoušek, protože nepřátelé Boha udělají vše možné, aby přesvědčili svět, že Varování – osvícení svědomí – se nestalo.

Když se Bůh pokoří tak, že volá ke svým dětem, a prosí-li je úpěnlivě, aby Mu naslouchaly, je to z jeho strany jeden z největších činů jeho velkorysosti. Děti, přijměte Varování s povděkem, protože pro mnohé to bude záchranné lano, které potřebují, aby mohli žít ve světě bez konce. Neodmítejte nikdy velké činy nebo zázraky z nebe, neboť jsou pro dobro všech, aby spása byla udělena mnohým a ne jen několika.

Děkujte stále mému Synu za jeho velké milosrdenství. Slyšeli jste, jak je štědrý a brzy budete svědky rozsahu jeho milosrdenství, které pokryje svět.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy