Panna Maria: Požehnaní, kteří obdrží klíče od ráje

Neděle, 19. října 2014 v 20:40

Mé drahé dítě, já jsem vaše Matka, Královna Nebe. Zahrnuji zvláštními milostmi vás všechny, kteří ke mně voláte, abych se za vás přimluvila u svého Syna za vaši ochranu. Celé nebe se v tomto čase modlí za lidstvo, aby přechod do nového světa bez konce proběhl hladce. Největší touhou mého Syna je dosáhnout k srdci každého hříšníka. Odstranit pavučiny zmatku, které pokrývají jejich duše. Vtáhnout i ty se srdcem z kamene do svého velkého milosrdenství.

Můj Syn se nikdy nevzdá svého úsilí dotknout se srdce všech. Nikdy se nemstí těm, kteří Ho urážejí, a nikdy nedává přednost jedné duši před druhou. Miluje každého, dokonce své největší nepřátele, a bude tomu tak vždy. Nesmíte se vyhýbat mému Synu, pokud jste trpěli v tomto životě, ztratili jste někoho milovaného za tragických okolností, nebo jste se stali obětí strašných nespravedlností. Bůh je Původcem života. Život dává i odnímá. Jen tehdy, když duše, plná zlých duchů, zavraždí jiného, nechá Bůh tuto duši za to draze zaplatit.

Dokud bude existovat hřích, zlo zůstane na zemi. Teprve tehdy, až bude hřích vyhnán, zlo zmizí. Děti, buďte trpělivé. Prosím, abyste trávili svůj čas v modlitbách, nakolik jen můžete. Prosím, abyste se stále modlili nejsvětější růženec za ochranu svých rodin, vašich národů a zemí. Dosud nikdy nebyl můj růženec tak mocný jako v těchto časech a budete-li se jej modlit, zvláště nahlas a ve skupinách, obdržíte velké milosti.

Všechny Boží plány pro Druhý příchod Ježíše Krista jsou hotovy. Prosím, abyste vašimi modlitbami pomohli připravit cestu pro všechny hříšníky, aby se snažili o pokání a mohli tak užívat věčného života v přicházejícím světě, který bude bez konce. Požehnaní, kteří obdrží klíče od ráje.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy