Panna Maria: Pravda bude překroucena a Slovo Boží bude podáváno naopak

Středa, 1. ledna 2014 v 13:44

Mé dítě, povzbuzuj všechny Boží děti, aby vytrvaly během zkoušek, které přijdou. Tak mnohým výzvám budou čelit křesťané, kteří budou muset být svědky strašného odpadlictví, předváděného před těmi, kteří budou hledat vedení k plnému křesťanskému životu.

Ti, kdo budou brzy jmenováni do nejvyšších úrovní církve mého Syna na zemi, nebudou od Boha. Nebudou sloužit mému Synu a změní mnohá učení a zákony v církvi. Tak rychle přivedou změny, s mnoha novými knihami, misály a zaváděcími listy, že poznáte, že připravit takové dílo by zabralo roky. Nebylo by možné zavést tak radikální změny v tolika podobách, není to možné ani v tomto případě. To bude jedno z prvních znamení, kde si můžete být jisti, že toto překroucené učení, které bude brzy zavedeno, bylo pečlivě předchystáno.

Mnoho lidí nerozpozná tyto změny v církvi, a ti co je poznají, jim budou tleskat, protože tím budou mírnit pocit viny za své hříchy. Nakonec se jim uleví, neboť to nyní bude znamenat, že budou moci otevřeně hlásat přijetí všech věcí, které Boha urážejí. Protože prohlásí-li církev hřích za přirozenou věc a součást lidské přirozenosti, pak to jistě znamená, že hřích už není důležitý. Potom tím, že vyhlásí důležitost starat se o chudé a hladové ve světě, budou sami sebe považovat za svaté v Božích očích.

Až můj Syn bude veřejně odmítnut a jeho Slovo bude překrouceno, bude věnována velká péče velkým veřejným charitativním činům. To odvede pozornost od reality. Způsobí to rozptýlení a nakonec se o pravém Božím Slovu nebude už více mluvit. Až budou všechna náboženství přivedena pod jednu střechu a názorům pohanů bude prokazována velká úcta, pak se lidé budou obávat povstat a hlásat Pravdu. Pokud se to odváží udělat, budou obviněni z rouhání.

Blíží se rychle den, kdy prohlásíte-li se za pravého křesťana a budete-li připomínat lidem Slovo Boží, budete obviněni z kacířství. Pravda bude překroucena a Boží Slovo bude podáváno naopak. Nic nebude mít řád. Nic nebude dávat smysl v nových pravidlech, která budou brzy zavedena v církvi mého Syna. Je důležité, a je jedno jak neoblíbenými se tak můžete stát, abyste vždy zůstali věrni Slovu Božímu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy