Panna Maria: Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím

Sobota, 27. prosince 2014 v 12:55

Mé drahé děti, musíte vždy důvěřovat svaté vůli mého Syna, protože On nepřipustí, aby tolik zla pohltilo svět, neboť tak velké je jeho milosrdenství.

Zasahuje-li můj Syn do nějakého činu, způsobujícího jakékoliv znesvěcení, dělá to na ochranu víry. Slovo mého Syna je posvátné a z vlastní vůle činí to, co si přeje. Vaše vůle vám patří, ale odevzdáte-li ji dobrovolně Bohu, pak můžete konat jen jeho vůli.

Důvěřujte neustále mému Synu, neboť vše je v souladu s jeho vůlí. Když dopustí šíření zla a klamání svých následovníků nepřáteli, pak je to z jeho vůle ke zkoušce víry věrných. Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím, ale On může v každém okamžiku rozhodnout, co je nutné pro dobro lidstva.

Musíte umožnit svému srdci zůstat v pokoji, lásce a důvěře v mého Syna, Ježíše Krista. Je mezi vámi silně přítomen a za to musíte být vděčni, protože bez jeho svaté přítomnosti by zemi pokryla temnota.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy