Panna Maria: Smrt už brzy nebude mít nad člověkem žádnou moc

Pátek, 10. října 2014 v 13:10

Mé drahé děti, ukřižování mého Syna bylo významné v mnoha ohledech. Nejen že byl zabit rukama římských vojáků, ale na rozkaz těch, kteří tvrdili, že jsou oddanými následovníky Božího Slova.

Jeho bičování, pronásledování a smrt byly provedeny na příkaz těch, kdo vedli věřící v Božím chrámu. Odstranili všechny, kdo znali Pravdu, protože odmítli přijmout, že můj Syn, Ježíš Kristus, byl Mesiášem. Všemi zákony, přikázanými Bohem, pohrdli v radosti nad popravou mého Syna.

Dříve než přijde Den Pána, zopakují jeho ukřižování. Budou Ho bičovat zradou jeho svatého Slova. Budou pronásledovat ty, kdo Mu zůstanou věrni, a pak znesvětí jeho Tělo. Ale nepodaří se jim Ho zabít, neboť jeho Tělo – jeho církev – nemůže zemřít, a třebaže zchřadlá, zůstane stát až do konce.

V tomto čase musíte mít na paměti, že všechen život pochází od Boha. Smrt nemá nad Bohem žádnou moc. Život, jednou daný, nemůže nikdy zemřít. Smrt už brzy nebude mít nad člověkem žádnou moc a skrze vzkříšení mého Syna budou mít i lidé také věčný život těla i duše. Ti, kdo věří v Krista a zůstávají Mu věrni, budou mít život. Pouze ti, kdo Ho zcela odmítnou, život mít nebudou.

Radujte se s vědomím, že nádherný život čeká všechny, kdo se držíte svatého Slova Božího, neboť smrt vás nikdy nezničí.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy