Panna Maria: Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn

Pátek, 24. ledna 2014 v 20:05

Mé drahé dítě, nechť je známo, že se ještě jednou zjevím ve všech mariánských jeskyních, které byly uznány církví mého Syna v běhu staletí.

Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadeloupe. Zjevím se i v Garabandalu. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou Pravdy až k mému Synu.

Až se tato zjevení uskuteční, nebude už pochyb, zvláště mezi těmi, kdo mě uctívají, že mluvím Pravdu, když říkám, že již brzy poslední cestou, kterou v tomto konci časů dojdete k mému Synu, bude cesta Knihy Pravdy.

Budete-li následovat mě, svou Matku, vezmu vás a povedu k mému Synu. Můj Syn přislíbil mnoho zázraků, aby vám mohl otevřít oči k proroctvím, která dal světu prostřednictvím mé vlastní mise. Mnozí neberou, že jsem se objevovala na těchto zvláštních místech zjevení a nepřipouštějí jejich význam ke spáse duší.

Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby.

Radujte se, neboť tyto dny jsou blízko, a až uslyšíte o těchto věcech, pak vězte, že toto proroctví, až se vyplní, může pocházet jen ode mne, vaší milované Matky, Matky Spásy, Matky Boží.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy