Panna Maria: Tento dar ochrany pro mé děti byl nařízen mým milovaným Otcem

Sobota, 31. května 2014 v 16:20

Mé drahé dítě, chci vyzvat rodiče dětí a mladých lidí po celém světě, aby je zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci.

Můj drahý Syn, Ježíš Kristus, to po mě žádá, aby je pokryl svou vzácnou Krví a uchoval je tak v bezpečí. Po vás chce, drahé děti, abyste to udělali, protože jim udělí velké milosti. Tento dar ochrany pro děti byl nařízen mým milovaným Otcem. Prostřednictvím svého Syna, Ježíše Krista, slibuje velké milosti a tyto děti, které mi budou předány, budou chráněny před vlivem ducha zla.

Můj Syn učiní vše potřebné k sjednocení všech rodin v jeho Novém ráji a zasvěcením vašich dětí mně, Matce Spásy, bude dána velká ochrana každé rodině, která mi jmenovitě nabídne své děti.

Moje láska k Božím dětem je mimořádná, neboť jsem Matkou všech Božích dětí. Skrze zasvěcení mně, Matce Spásy, budou duše zachráněny milosrdenstvím mého Syna. Tyto duše nebudou pokoušeny klamem, který přinese světu antikrist.

Tuto modlitbu se musíte modlit jednou týdně před mým obrazem, obrazem své Matky a přežehnat se předtím svěcenou vodou.

Modlitba modlitební kampaně (153):

Dar ochrany pro děti

Ó, Matko Boží, Matko Spásy,

prosím tě, posvěť duše těchto dětí (jmenujte je zde…) a předej je svému milovanému Synu.

Oroduj, aby Ježíš, mocí své vzácné Krve, pokryl a ochránil tyto dušičky veškerou ochranou před zlem.

Prosím tě, drahá Matko, o ochranu mé rodiny v časech velkých obtíží, a aby tvůj Syn přihlédl příznivě k mojí prosbě o spojení mé rodiny v jednotě s Kristem a udělil nám věčnou spásu. Amen.

Jděte a buďte vděční za lásku, kterou má Bůh ke svým dětem. Velká milost a požehnání budou uděleny každému dítěti a mladé osobě, jejichž jména mi předáte k zasvěcení mému Synu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy