Panna Maria: Tento poslední medailon, který jsem vám přinesla prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy lidí k věčnému životu

Pondělí, 20. ledna 2014 v 12:09

Mé drahé dítě, Bůh chce zachránit každého jednotlivého člověka, každé víry, stejně jako ty, kdo popírají jeho existenci a existenci jeho Syna, Ježíše Krista. To je důvod, proč lidé každého věku, každé kultury, každého vyznání musí obdržet Medailon spásy.

Každé osobě, která dostane medailon, i když nebude možné jej požehnat, bude dán mimořádný dar. Brzy potom jim Bůh vštípí milost, vhled do jejich vlastní bezmoci a povědomí o všemocné Boží lásce. Osvítí dokonce i nejtvrdohlavější z duší a ty, mající srdce z kamene. Brzy budou hledat Pravdu a pak budou s naléhavou prosbou volat k Bohu, aby ulehčil jejich srdcím a naplnil je svým velkým milosrdenstvím.

Neodmítejte tento dar Medailonu spásy, protože tento poslední medailon, který jsem vám přinesla prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy duší k věčnému životu. Když mně můj Otec dal pokyny, abych nabídla světu nejsvětější růženec, a to sv. Dominiku, mnozí jej odmítli. Dělají to ještě dnes, neboť si myslí, že byl vytvořen mnou. Byl mi dán proto, aby se všichni, kdo se jej modlí, mohli chránit před Zlým. Je to na mou přímluvu, že duším jsou odkázány mimořádné milosti a ochrana proti vlivu Zlého.

Neudělejte tu chybu, že medailonek odmítnete, protože je určen celému světu a je s ním spojeno mnoho zázraků. Ti kdo jej odmítnou, nebo se pokusí bránit druhým v jeho přijetí, se zřeknou spásy – zejména ateisté, kteří Boží zásah nejvíce potřebují. Tyto lidi, kteří odmítají Boha, musíte stále pokládat před trůn mého Otce a snažně prosit o milosrdenství pro jejich duše.

Prosím, postarejte se, aby Medailon spásy dostalo co nejvíce lidí.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy