Panna Maria: Tyto zázraky se stanou v období tří let

Čtvrtek, 19. června 2014 v 13:48

Mé dítě, zázraky nařízené mým Věčným Otcem budou brzy oznámeny ve všech částech země. Tyto zázraky budou odporovat všemu lidskému uvažování, vědeckému poznání a zkušenosti. Země, Slunce a Měsíc budou reagovat tak, že vyvolají velmi neobvyklou podívanou, a mnozí poznají, že mohly být učiněny jen Boží rukou. Tyto zázraky se stanou v období tří let, a to z dobrého důvodu. Pomohou zažehnout víru lidí, s vědomím, že všechno je řízeno Boží rukou.

Když se člověk dopustí ohavných jednání a skutků, Bůh je může zastavit. Bitva mezi Zlým a Bohem je pro lidi těžko pochopitelná. Stanou-li se křivdy, budou dovoleny z různých důvodů, ale ten hlavní má příčinu v potřebě očisty. To se může zdát nespravedlivé, ale není na lidech, aby to chápali, dokud jim nebude dán dar poznání, jenž pochází z Ducha Svatého. Teprve až budou duše očištěny, začnou chápat, jakým způsobem Bůh pracuje, aby uvedl své děti do stavu, kdy Ho mohou poznat.

Zázraky, o nichž hovořím, budou zahrnovat i velké skutky Boží, mezi něž bude patřit i odvrácení pohrom, jevících se z vědeckého hlediska jako nemožné. Objeví se i velká znamení na obloze, dotýkající se pohybu Země a barev v souvislosti s přírodou.

Mé spolupůsobení při těchto zázracích uvidíte prostřednictvím znamení, která vložím na místa mých zjevení po celém světě. Nebojte se těchto zázraků, protože jsou darem Boha. Buďte vděční za jeho milost, neboť není tak velkého úkolu, kterého by se nechopil, aby zajistil, že lidská rasa může být probuzena, aby Ho přijala. To je Boží vůle, protože On miluje každého z vás.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy