Panna Maria: V ten čas budou muset duše snášet bolest očistce na zemi

Čtvrtek, 13. února 2014 v 13:43

Mé sladké dítě, proč se trápíš problémy, kterým jsi v této misi každý den vystavena? Nevíš snad, že veškerá moc spočívá v rukou mého Otce, Boha Nejvyššího?

Až lidé budou snášet konečnou očistu, nemusí to být příjemné, ale bez ní by duše nebyly očištěny. V ten čas budou duše muset vydržet bolest očistce na zemi. Jen ti, kdo jsou čistí a s čistou duší, mohou vejít do Nového ráje, který je královstvím Božím. A tak místo toho, že byste byli ustrašení, vás vybízím, abyste přijali Boží zásah ve světě. Buďte smíření s tím, co musí být, co se musí stát i s jakýmikoliv zákroky, kterých je třeba k ochraně všech před zkažeností a nespravedlností, které uvalí na lidskou rasu ti, jejichž jediná věrnost je k sobě samým a těm, kdo jsou agenty Satana.

Je touhou mého Syna nejdříve sjednotit všechny nevinné duše, které v Boha nevěří. Můj Syn ví, že ti, kdo Boha milují, ale kteří Ho možná nepřijmou, se k Němu časem obrátí. Má důvěru k těm, kdo Ho opravdu milují, ale odmítají jeho zásah prostřednictvím těchto božských poselství, že k Němu také přiběhnou. Jsou to ti, kteří Ho neznají a ti, kdo odmítají přijmout, kým je, o něž má největší starosti. A tak vždy mějte na paměti, že tyto ztracené duše budou první, po nichž bude prahnout nejvíce. Jsou to lidé, kteří Ho nejvíce zraňují, kteří Mu působí hroznou bolest a utrpení a kteří byli příčinou jeho krvavých slz, když prožíval smrtelnou úzkost v zahradě Getsemanské.

Potrestání jsou sesílána nejen jako tresty za hříchy lidstva, ale jako prostředky pro přivedení lidstva k rozumu a na kolena v pokoře. Bude-li člověk zbaven své arogance, víry ve svou vlastní velikost a chybného přesvědčení, že jeho moc je větší než moc Boha, pak jen takovou očistou může být učiněn způsobilým stát před Bohem.

Osoba, která je ve smrtelném hříchu a odmítá projevit výčitky svědomí, nesnese nikdy bolest Božího Světla. Je tedy skutkem milosrdenství, že Bůh zasáhne, aby takovou duši připravil, aby i ona měla účast na Boží slávě. Je to pro lásku Boží a jeho šlechetnost, že dopustí, aby nastaly tyto těžké časy, které již začaly. Ne, že by chtěl trestat své děti za jejich hříšnost, ale aby zajistil, že budou hodny věčného života.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy