Panna Maria: Víra je základ církve

Středa, 29. října 2014 v 14:25

Mé drahé dítě, kdykoliv se cítíte udolaní, bez odvahy a ustrašení kvůli strašným křivdám, kterých jste svědky, prosím, proste mě o moji mocnou ochranu. Přimluvím se za vás u svého Syna, aby vyslyšel vaši prosbu o pokoj a klid. Naplní vás potřebnými milostmi, abyste vytrvali a v duši si udrželi živý plamen Ducha Svatého.

Usilujete-li dary Ducha Svatého a můj Syn odpoví na vaše volání, vaše víra v Něho bude velmi posílena. Jakmile se to stane, víra vám umožní více důvěřovat v jeho velké milosrdenství. Víra je základ církve, jímž dokáže zůstat silná. Víra vás zbavuje strachu a beznaděje. Přináší vám útěchu, pokoj a klid v bouřlivých časech. Dovolí vám vidět věci jasně, abyste se ochránili před pronásledováním, kterému budete muset čelit každý den.

Ti, kteří se odevzdali Ježíši Kristu, budou muset vždy snášet bolest jeho utrpení. To je něco, co musíte přijmout, jdete-li v jeho šlépějích. Přijmete-li tento kříž, pak musíte předat své utrpení mému Synu pro záchranu duší těch, kteří by jinak nikdy nemohli vstoupit do království mého Syna. Vaše oběť, i když může být těžká, přináší velkou radost mému Synu, jenž pláče ve velkém žalu pro duše, které ztratí ve prospěch Zlého v Poslední den.

Víra, naděje a důvěra v mého Syna zmírní vaše soužení a přinese vám pokoj a radost. Až obdržíte tato požehnání, poznáte, že jste překonali každou překážku, která vás odděluje od Boha. A proto musíte být vděční – ne smutní – protože království Boží bude vaše.

Jděte, mé děti, v lásce sloužit mému Synu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy