Panna Maria: Vliv laického světa je podobný velké potopě

Neděle, 25. ledna 2015 v 14:40

Mé drahé děti, dar rozlišování pochází z moci Ducha Svatého a není udělován snadno. Musíte si jej zasloužit. Je dáván jen těm, kteří jsou v jednotě s Kristem a oproštěni od všech rozptylování a pokušení, která před ně klade Zlý. Zlý nedokáže oklamat ty, kdo jsou požehnáni tímto darem.

Běda podvedenému člověku, neboť se nechá uvést do lží. Klam pochází od samotného Satana a těch, které zamořuje. Každý, kdo nepřijímá existenci Ježíše Krista, zjistí, že je téměř nemožné odolat dýmu Satana, který oslepuje úplně každého, kdo je vinen hříchem pýchy, aby ho pohltil. Každý posvěcený Boží služebník, který zbloudí od Pravdy, uvede v omyl všechny, kteří od něj očekávají vedení. Takový proto bude trpět velkým trestem v Den soudu.

Vliv laického svět je podobný velké potopě a duše, které se mu podvolí a změní názor a mínění o Slovu Božím, utonou. Klam je nástroj Zlého a jeho hlavním cílem je zničit církev mého Syna svedením těch, kteří jsou v ní. Otevřete oči k novým změnám, které budou zavedeny a budou proklínat Boží jméno.

Nesmíte nikdy nechat lži ovlivnit to, co vás učil můj Syn, neboť můj Syn se nikdy neodchýlil od svého psaného Slova, ani to nikdy neudělá. Pravda vás bude posilovat během zkoušek, které přijdou a budou bičovat církev mého Syna. Musíte se připravit na tuto dobu, která je už téměř u vás.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy