Panna Maria: Všechny odkazy na peklo byly odstraněny a člověk byl mylně uveden do falešného pocitu bezpečí

Neděle, 23. února 2014 v 16:28

Mé dítě, dokud bude na zemi existovat vláda Satana, Pravda bude vždy potlačena.

Od smrti mého Syna na kříži byl mařen každý pokus šířit jeho Slovo. A od časů šíření křesťanství se v učení, předepsaném mým Synem Ježíšem Kristem, objevily mnohé trhliny a jeho učedníky bylo upraveno. S Pravdou bylo vždy manipulováno, ale navzdory tomu Boží Slovo zůstává ve světě stále živé a přítomnost mého Syna, prostřednictvím svaté eucharistie, byla uchována.

Pravda, týkající se existence Satana a skutečnosti pekla byla po mnohá desetiletí potlačována a to mělo neblahý vliv na spásu lidstva. Všechny odkazy na peklo byly odstraněny a člověk byl mylně uveden do falešného pocitu bezpečí. A tak dnes málo lidí věří v existenci ďábla nebo pekelné propasti. Tato lež byla metlou lidstva a v důsledku bylo ztraceno mnoho duší, protože existence pekla je popírána. Smrtelný hřích už nadále není považován za skutečnost, a tak není ani žádná snaha se mu vyhnout. Ti, kdo slouží mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho církvích, mají povinnost připravovat duše, aby byly způsobilé vstoupit do nebeského království.

Peklu se lze vyhnout pochopením následků smrtelného hříchu, přesto o tom není zmíněno jediné slovo. Duše jsou ztraceny, protože nebyly nikdy řádně poučeny, jak se hříchu vyhnout a jak se snažit o pokání. Abyste se stali hodni vstoupit do nebeského království mého Syna, musíte své životy prožít podle Slova Božího. Prosím, neignorujte Pravdu, protože pokud tak učiníte, budete ztraceni.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé přijali existenci Satana, protože dokud tak neučiní, nikdy opravdu nepřijmou slib vykoupení mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy