Panna Maria: Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět

Středa, 18. června 2014 v 14:51

Mé děti, následujte mě, Matku Spásy, a vezměte mou ruku do své, když vás vedu po cestě Pravdy k mému Synu. Bude to na mou přímluvu, že mnozí z vás najdou odvahu jít touto trnitou a kamenitou cestou k věčné spáse.

Drahé děti, abyste opravdově poznali mého Syna, to vyžaduje velkou vytrvalost. Musíte otevřít svou mysl srdce i duši bez náznaku pochybností, nebo pýchy, než budete schopni vidět. Až vám bude ve vašem srdci Pravda odhalena, musíte se jí pevně držet, neboť to bude prostředek, jímž se osvobodíte.

Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět, kvůli způsobu, jakým se vám Zlý bude posmívat. On se nikdy nepřestane pokoušet vzdálit vás od Krista, neboť to učinil svou ohavnou misí, že vás táhne do opačného směru. A tak když padnete na vaší cestě, musíte se sebrat a začít znovu od začátku. Pokaždé, když uděláte krok zpět, vězte, že všechno, co Satan ovlivňuje, bude vždy v opačném směru – v protikladu ke všemu, co můj Syn odkázal lidské rase. Proto budete potřebovat velkou trpělivost, ale jakmile překonáte každou překážku, budete kráčet rychleji po cestě k mému Synu. Každý nezdar, který překonáte, vás učiní silnějšími ve vaší víře. A až se vaše víra stane silnou, nic se vám nepostaví do cesty, abyste se stali opravdovými stoupenci Ježíše Krista.

Jděte v pokoji, drahé děti, a dovolte mi, Matce Spásy, vám pomoci stát se silnějšími ve své lásce k Ježíši Kristu, protože bez Něho nenajdete nikdy pokoj a útěchu, které hledáte v tomto životě i po něm.

Vaše milující Matka

Matka Spásy