Počasí se začne neobvykle měnit

V Knize Pravdy bylo několikrát zmíněno o anomáliích v počasí,  o povodních a zemětřesení.

***

POČASÍ ZAČNE UKAZOVAT PODIVNÉ PŘÍZNAKY
středa, 02.11.2011 – 19:40 hod.

(…)  počasí začne ukazovat podivné příznaky, jak teď země přechází do nového stavu v přípravě na můj čin Božího milosrdenství, kdy přijdu, abych vás ještě jednou všechny zachránil.
Nenávist vzrůstá v každém národu. Všude je pociťována nespokojenost. Vzájemná láska je slabá, zatímco sebeláska se stává nejen tolerovanou, ale je považována za nepostradatelnou, abyste byli v dnešním světě přijati.

Nenávist vymetu. Potlačím plány lidí, jimiž chtějí způsobovat teror svým bratrům. Vymetu aroganci z vašich duší. Všechny hříchy vám budou odhaleny tak, jak se jeví ve své syrové ošklivosti mým očím.

***

Poselství o povodních

DEŠTĚ, ZÁPLAVY A ZNIČENÍ PŘÍŠTÍ ÚRODY BUDOU VÝSLEDKEM TRESTU Z NEBE

(…)  deště, které budou padat na celý svět, představují potopu slz, které se řinou z mých očí, když pozoruji Boží děti, jak bloudí, tak daleko od cesty věčné spásy.
Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe.
Údolí slz se vynoří všude a jako příčina budou udávány klimatické změny a globální oteplování. Ale není tomu tak.
(Poselství ze dne 11. 8. 2012 20:10)

PŘIJDE VELKÁ ZÁPLAVA. UVIDÍTE TAKÉ MENŠÍ POVODNĚ NAPŘÍČ JINÝMI ZEMĚMI

(…) Dojde k velké záplavě. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi.
Podnebí se začne měnit a počasí bude natolik jiné, že vám bude připadat zvláštní.
(Poselství ze dne 25. 12. 2012 19:20)

ZÁPLAVY BUDOU VŠEDNÍM JEVEM A POZNÁTE, KTERÉ ČÁSTI SVĚTA NEJVÍCE ROZHNĚVALY MÉHO OTCE

(…)  Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto šílenství, světu budou ukázány přívaly hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části mnoha zemí. Záplavy budou všedním jevem a vy poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu budou vylévány vody na národy. Všechny vaše zkažené národy zakusí z první ruky, jak budou trestány hříchy těla.
(Poselství ze dne 12. 8. 2012 3:00)

Poselství o zemětřeseních

POCÍTÍTE ZEMĚTŘESENÍ JAKO SOUČÁST MALÉHO TRESTU PŘED VAROVÁNÍM

(…)  Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany.
(Poselství ze dne 2. 10. 2012 19:50)

KVŮLI JEJICH ČINŮM UDEŘÍ NA ZEMI BLESKY, ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI
(Poselství ze dne 27. 10. 2012 21:35)

MŮJ OTEC FYZICKY I DUCHOVNĚ OTŘESE SVĚTEM

(…)  Můj Otec má mnoho plánů, které použije k záchraně každého svého dítěte. Tyto plány ukrývají mnoho zázračných událostí, včetně vylití mimořádných milostí, odhalení, která jsou vám dávána prostřednictvím těchto poselství k zajištění, že Boží děti nesejdou na špatnou cestu a mnoho jiných zásahů. Některé z těchto zákroků budou mít podobu ekologických trestů. Až se stanou nepřetržitými, lidé už nebudou moci říct, že záplavy, zemětřesení, tsunami, výbuchy sopek a hurikány jsou způsobeny zanedbáváním země člověkem.
Bůh má vládu nad zemí, protože ji stvořil. On rozhodne o jejím osudu – nikdo jiný – neboť všechna moc patří Jemu.
(Poselství ze dne 8. 2. 2014 16:00:00)

ZEMĚTŘESENÍ BUDOU TAK MOHUTNÁ, ŽE BUDOU POCÍTĚNA NAPŘÍČ MNOHA ZEMĚMI SOUČASNĚ

(…)  Všechny tresty seslané mým Otcem se uskuteční před mým Druhým příchodem. Města zmizí, země budou zaplaveny vlnami hněvu mého Otce a zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně.
Má dcero, už jsi obdržela informace o městech, která budou velmi trpět. Musíš Mi nabídnout své slzy na smír za hříchy těch, jejichž osud leží v temnotě. Bez tvého utrpení nemohu učinit to, co je třeba pro záchranu těchto duší. Proto prosím, buď štědrá se svou bolestí a Já prokážu milosrdenství těm, které přede Mne postavíš.
Hory poklesnou, jezera se spojí s moři a povrch země se zmenší o třetinu. Déšť, jako mé slzy žalu, pro nenávist v lidských srdcích neustane, dokud mé slzy nebudou setřeny smířením obrácených hříšníků.
(Poselství ze dne 20. 2. 2014 18:39:00)

ZEMĚTŘESENÍ UDEŘÍ NA VAŠE MĚSTA

(…)  Zemětřesení udeří na vaše města a za každý národ, který schvaluje odebrání života, pocítíte probuzení mého hněvu, jak zasáhnu vaše ubohá a nenávistná srdce.
(Poselství ze dne 31. 3. 2014 14:00:00)

***

Videa ukazují anomálie počasí. Silné povodně sesuvy bahna, sopečné erupce, rekordní sněhové srážky, meteory po celém světě. Materiál je zveřejňovaný společností Sott Media.

Shrnutí povětrnostních katastrof v prosinci 2020

Shrnutí povětrnostních katastrof v listopadu 2020

Shrnutí povětrnostních katastrof v říjnu 2020

Silné zemětřesení Chorvatsko 29. prosince 2020

***

Japonsko zasáhlo silné zemětřesní 13. února 2021

City, Tokyo, Street View, Shibuya, Road, Humanities

Původně se odhaduje, že zemětřesení, které zasáhlo severovýchodní část Japonska, mělo magnitúdu, 7,2 stupně Richterový škály. Otřecy byly cítit po celém Japonsku.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/japonsko-tsunami-zemestreseni-priroda-katastrofa-miyagi-pobrezi_2103201057_gak