Počátek a konec světa se stanou jakoby jedno

Pondělí, 21. dubna 2014 v 15:56

Má vroucně milovaná dcero, pro duše, dokonce i pro ty s velkou vírou, je velmi těžké vyrovnat se se světem, ve kterém žijete a s mým královstvím.

Svět, jaký je, je neslučitelný s mým královstvím a to znamená, že ti, kdo Mě znají a opravdu milují, zjišťují, že je občas bolestné žít své každodenní životy. Milovat Mě znamená následovat mé učení a volat ke Mně, abych vám odpustil vaše hříchy. To je jediná cesta, jak se stát částí toho, kdo jsem. Nemůžete se stát částí mého království, dokud neuznáte Pravdu a nepřijmete, že dokud existuje hřích, svět nemůže být nikdy dokonalý. Dokud člověk dělá vše podle své vlastní svobodné vůle, kdy je neustále pokoušen oddávat se svým sobeckým potřebám, zůstane otrokem.

Žijete-li život podle Božího Slova, budete schopni vidět svět takový, jaký je. Budete svědkem divu, jakým je zázrak země, která byla stvořena mým Otcem. Ale uvidíte také, jak slabost člověka ho oddělila od Boha. Dokud to tak zůstane, svět, jak jej znáte, nemůže být znovu pozvednut do své bývalé slávy. Proto najdete opravdový pokoj, jen až přijdu znovu, abych vás přivedl do ráje mého Otce, který pro vás na počátku stvořil.

Počátek a konec světa se stanou jakoby jedno. Nebude nebe, ani očistec, ani země – budou existovat jen dvě jsoucna. Mé království – kde život nikdy neskončí pro ty, kteří Mi dovolí, abych je shromáždil do svého srdce – a peklo pro ty, kdo se nebudou chtít ke Mně obrátit.

Všechno bude podle mé milosti a svaté vůle mého Otce, který miluje všechny své děti. Chce zachránit každého, a to skrze Mne. Nemohu nutit ty, kdo nechtějí být součástí mého království, nebo odmítají veškeré mé úsilí přinést jim zázračnou, nádhernou věčnost, aby Mě následovali. Neignorujte mé úpěnlivé prosby o pomoc těmto duším.

Váš Ježíš