Poselství Ducha Svatého

Sobota, 12. února 2011 v 15:30

Přišel čas povstat a přijmout tento kalich – napij se z něj, neboť je to kalich spásy. Pitím z tohoto kalicha budeš teď připravená, abys jej sdílela s lidstvem. Teď se připravuješ odhalit Kristova slova, aby v čase Varování mohly být duše zachráněny.

Nepromrhej ani jediný okamžik, protože teď se přibližuje čas této velké události. Budeš mít jen krátkou dobu k tomu, aby svět četl tato poselství na internetu. Ale toto časové období přispěje k záchraně miliónů duší před pekelným ohněm.

Je to velká zodpovědnost, ale ty jsi teď připravená.

Jdi teď v lásce a míru.

Duch Svatý