Postavte se proti útokům Satana

Středa, 20. dubna 2011 v 17:45

Má dcero, tvá víra je neustále zkoušena a každou denní hodinu je na tebe cizími lidmi vykonáván nátlak, abys tato poselství odmítla. Tak tomu bude pořád. Je čas, aby sis na tato muka zvykla. Můžeš být znovu ujištěna, že tato poselství jsou pravá a přicházejí ode Mne, božského Spasitele lidstva, Ježíše Krista.

Rozesmutňuje Mě, když vidím zejména věřící, kteří jsou tak ovlivněni podvodníkem, že odmítají moje nejsvětější Slovo, když je předkládáno světu, aby se o nich dověděl.

Má dcero, ty jsi více než schopná ignorovat nyní všechny hlasy, které tvrdí, že mluví s autoritou, která je božského původu. V dnešním světě je přítomno mnoho falešných proroků a oni nejsou těmi, za které se vydávají. Naslouchej jen mému hlasu, jak už jsem ti řekl dříve. Nepotřebuješ mít souhlas druhých, abys pokračovala v této svaté práci. Na tyto svazky svatých poselství bude časem pohlíženo jako na takové, čím jsou. Nikdy nesmíš být sváděna špatně informovanými dušemi k víře, že nejsou božsky inspirována. Protože tomu tak není. Potlač tyto lži, jimiž útočí na tvé uši podvodník, Satan. On, má dcero, chce zastavit tuto práci a udělá cokoliv, aby ti v ní zabránil.

Nyní vstaň a mluv s autoritou Ducha Svatého, která ti byla odkázána, má vzácná dcero. Jsi vybraný posel, abys předala, jak jsem již řekl, nejdůležitější poselství lidstvu v těchto časech. Děláš Mě tak šťastným, že jsi ukázala sílu a odvahu tváří v tvář útokům, které jsi musela snášet z rukou Satana. Avšak nezapomeň, tuto práci musíš přijímat s pokorou, která je od tebe očekávána. Přijímej Mě každý den do své duše a dám ti mimořádné milosti. Miluji tě, má dcero. Nebesa se radují z rychlosti, s jakou jsi odpověděla mé nejsvětější vůli.

Tvůj Spasitel

Ježíš Kristus